4H studiegruppe

Alder: Fra 7. klasse og opefter
Max deltagere: 4
Min deltagere: 3
Start: Lørdag den 29. april til lørdag den 17.juni 2023
Dag: Lørdage (indtil sommerferien)
Tid: kl 10:00 - 11:30
Sted: Rytterstuen, Toftegaard, Langstrupvej 10, Fredensborg.

Antal gange:

6 gange
29.4, 6.5, 13.5, 3.6, 10.6, 17.6
(holder fri alle helligdage og ferieperioder ifølge Fredensborg kommunes skoleferieplan)

Tilmelding:
Holdansvarlig: Steen Holm
mail:
Instruktører: 4H instruktør Trine Holm Søgaard
  4H instruktører og gæstelærer
Program:

For dig der har lyst til at lære effektive studiemetoder og mødes med andre unge og udveksle viden, inspiration og sparring til hinanden. Holdet tager udgangspunkt i deltagernes aktuelle opgaver og afleveringer, samt supplerende undervisning i relevante emner.
På holdet vil der blive undervist i bla følgende:
- Blooms taksonomi
- Effektiv tidsstyring- og planlægning.
- Modeller til den gode opgave
- Tips og tricks til at bevare "den røde tråd" i opgaven
- Perspektivering gjort nemt - emner der altid kan perspektiveres til på højeste niveau i Blooms taksonomi.
- Mentale værktøjer til at holde overblik og have overskud til eksamener

Der vil blive serveret frugt og vand til alle mødegange i studiegruppen.

Holdpris:

Holdpris: opkrævning sker månedsvis forud således:
apr-maj 250 kr, jun. 250 kr.
Tilmelding er bindende for det samlet forløb

Fredensborg kommune har ordninger som støtter aktivitetsdeltagelse økonomisk.
Er Fritidspas+ en mulighed for dit barn.

Opdateret den 22.4.2023