Hold:
Dyrepasser - mandag
Alder:
Deltagere fra 10-12 år
Max deltagere:
12
Min deltagere:
7
Start:
Mandag den 6. maj 2019
Dag:
mandage
Tid:
kl.16.30-18.00
Sted:
Søholm 4H, Humlebækvej 46, 3480 Fredensborg
Antal gange:

15 gange
6.5, 13.5, 20.5, 27.5, 3.6, 17.6, 24.6,
- 12.8, 19.8, 26.8, 2.9, 9.9, 16.9, 23.9, 28.9
sidste gang lørdag 28.9 kl. 10-13
(vi holder fri den 10.juni og holder ferie i perioden uge 27-32)

Holdansvarlig:
Steen Holm
mail:
Instruktører:
4H instruktør
Juniorledere:

4H juniorledere

Program:

På dyrepasserhold er du med til at passe alle 4H's dyr. Alle deltager i pasning af dyr, som skal have foder og vand, der renses bure og dyrene skal selvfølgelig trænes og have motion. Du må fast passe en bestemt kanin eller høne alt efter interesse.
Hver gang snakker vi om et emne, så vi i løbet af perioden får kendskab til dyrenes adfærd og behov.

Vi afslutter sommerens hold ved at holde et lille dyrskue, hvor deltagerne får afprøvet deres viden, kan vise forældre og venner deres dyr og produkter og endelig uddeles diplomer til alle fremmødte. 

Holdpris:

Holdpris: opkrævning sker forud således:
maj 308 kr, jun 231 kr - aug 231 kr, sep 385 kr

Fredensborg kommune har ordninger som støtter aktivitetsdeltagelse økonomisk.
Er Fritidspas+ en mulighed for dit barn.

 

Opdateret den 22.4..2019

Søholm 4H
Formand: Steen Holm, Gammel Torpenvej 11, 3050 Humlebæk, Tlf: 4919 0893, formand@soholm4h.dk
Kasserer: Ole Jørgensen, Birkehaven 57, 3400 Hillerød, Tlf: 49190470, kasser@soholm4h.dk
www.soholm4h.dk * CVR-nr: 2958 3986 * Bankkonto: 1551-10276322