Hold:
Høns, bålmad og natur !
Alder:
Deltagere fra 8 - 12 år
Max deltagere:
10
Min deltagere:
6
Start:
onsdag den 24. april 2019
Dag:
onsdage
Tid:
kl.16.00-18.00
Sted:
Søholm 4H, Humlebækvej 46, 3480 Fredensborg
Antal gange:

17 gange
24.4, 1.5, 8.5, 15.5, 22.5, 29.5, 12.6, 19.6, 26.6, 14.8, 21.8, 28.8, 4.9, 11.9, 18.9. 25.9. 28.9
sidste gang lørdag 28.9 kl. 10-13
(vi holder fri den 5.maj og holder ferie i perioden uge 27-32)

Holdansvarlig:
Steen Holm
mail:
Instruktører:
4H instruktører: Kirsten Nielsen og Anni Lenskjær
Juniorledere:

4H juniorledere

Program:

På dette hold skal vi blandt andet

  • ruge kyllinger ud i rugemaskine
  • passe høns og samle æg til bålmaden
  • brænde bål og lave mad på bålet
  • lave naturbingo
  • presse saft, lave syltetøj af bær fra vores frugtbuske
  • hygge med de andre dyr (kaniner,grise, geder m.v.)
  • slagte en høne og se hvad der er indeni.

Vi afslutter sommerens hold ved at holde et lille dyrskue, hvor deltagerne får afprøvet deres viden, kan vise forældre og venner deres dyr og produkter og endelig uddeles diplomer til alle fremmødte.

 

Holdpris:

Holdpris: opkrævning sker forud således:
apr 77 kr, maj 385 kr, jun 231 kr - aug 231 kr, sep 385 kr

Fredensborg kommune har ordninger som støtter aktivitetsdeltagelse økonomisk.
Er Fritidspas+ en mulighed for dit barn.

 

Opdateret den 29.3..2019

Søholm 4H
Formand: Steen Holm, Gammel Torpenvej 11, 3050 Humlebæk, Tlf: 4919 0893, formand@soholm4h.dk
Kasserer: Ole Jørgensen, Birkehaven 57, 3400 Hillerød, Tlf: 49190470, kasser@soholm4h.dk
www.soholm4h.dk * CVR-nr: 2958 3986 * Bankkonto: 1551-10276322