Hold:
Juniorguide ”Make the best better”
Alder:
Fra 11-14 år
Max deltagere:
20
Min deltagere:
10
Start:
I uge 42,
den 14. - 16. oktober 2019
Tid:
kl: 09:00-15:00
(du må komme fra kl. 08.30 og skal være hentet senest kl. 15.30 - der er kun aktiviteter fra 9-15).
Sted:
Hos Søholm 4H, Humlebækvej 46, 3480 Fredensborg.

Antal gange:

3 dage

Holdansvarlig:
Steen Holm
mail:
Instruktører:

4H instruktør og 4H juniorledere

Program:

Indhold:
3 sjove dage med fokus på at lære at lede andre. Gennem praktiske øvelser og aktiviteter med bål, dyr og leg lærer deltagerne dels nogle håndgribelige opgaver, dels at lede andre og tage ordet i en forsamling.

Formål:
Med fokus på de 4H'er (et kvikt Hoved, en flittig Hånd, et varmt Hjerte og et godt Helbred) arbejder vi med den enkeltes evner til at lede og lære fra sig. Målet er at styrke den enkeltes selvtillid (”jeg kan noget”) og selvværd (”jeg er noget værd i mig selv”).

Metode:
Vi arbejder ud fra John Deweys pædadgogiske metode ”learning by doing”, hvor deltagerne aktivt afprøver deres færdigheder og efterfølgende reflekterer over hvordan det gik.

Kursusindhold:
Deltagerne skal:
lære nogle gode lege og prøve at lære hinanden legene
prøve at lede andre (øvelser med både dyr og mennesker)
lære at lede en aktivitet (roller, metoder, adfærd)
lære om kommunikationsformer og konfliktløsning (skriftligt, mundtligt, kropssprog og digitalt)
lære nogle samarbejdsøvelser (empati, dynamik, inklusion)

Alle 3 dage gennemføres med aktive opgaver, hvor både dyr og mennesker inddrages. Nogle af aktiviteterne er aldersopdelte.
Kurset afsluttes med en lille prøve, hvor alle får lov at vise deres nye eller forbedrede lederevner!

Praktisk:
Alt foregår udendørs, så tag tøj med der passer til vejret og som kan tåle at blive beskidt. Græsset er vådt især om morgenen uanset om det har regnet eller ej, så gummistøvler og et par kondisko til at skifte med op ad dagen er en god ting.

Mad:
tag madpakke og drikkedunk med hver dag. Vi laver bålaktiviteter incl. Mad på bålet dagligt, men der er ingen garanti for hvornår maden er klar!

Prisen inkluderer diplom og t-shirt.

Holdpris:

Det koster 600,- kr. at deltage
Du skal være medlem af 4H.

Der betales ved tilmelding og tilmelding er bindende.

Fredensborg kommune har ordninger som støtter aktivitetsdeltagelse økonomisk.
Er Fritidspas+ en mulighed for dit barn.

 

Opdateret den 23.9.2019

Søholm 4H
Formand: Steen Holm, Gammel Torpenvej 11, 3050 Humlebæk, Tlf: 4919 0893, formand@soholm4h.dk
Kasserer: Ole Jørgensen, Birkehaven 57, 3400 Hillerød, Tlf: 49190470, kasser@soholm4h.dk
www.soholm4h.dk * CVR-nr: 2958 3986 * Bankkonto: 1551-10276322