4H-gruppemøde den 26.9.2012

4H-gruppemøde afholdt på Humlebæk Skole.
Deltagere: Steen, Ole, Karen, Joan, Trine, Tobias, Anne

Dagsorden:
1. Planlægning af generalforsamling
2. Ny organisationsstruktur i 4H
3. Igangsætning af aktivitetsgruppen
4. Opfølgning på kommunikationsgruppen
5. Oprydning i haverne

ad.1.
Program for generalforsamlingen udarbejdet.
Arbejdsopgaver fordelt
Beretning og årsplan diskuteret.
Behov for nye bestyrelsesmedlemmer
Regnskab for perioden klar.
Vedtægtsændringer fremlagt.

ad.2.
Tobias fremlagte forslag til ændringer.

ad.3.
Joan vil gerne lave mad 2 gange
Trine vil gerne lave sminke/foto hold over 4 gange

ad.4.
Blad er ikke gjort færdigt.
Ønsker om revurdering af hjemmeside

ad.5.
Oprydning i haverne den 28.oktober
evt med fødselsdag for marsvin.

ref: Steen

 


Opdateret den 1.10.2012