4H-gruppemøde den 2.10.2013

4H-gruppemøde afholdt på Humlebæk Skole.
Deltagere: Steen, Karen, Jette, Trine, Emma

Dagsorden:
1. Evaluering af året der gik
2. Beretning 2012/2013
3. Arbejdsplan 2014
4. Generalforsamling
5. Andet

ad 1. Evaluering af året der gik
* generelt
* i forhold til bestyrelsens arbejdsplan

ad 2, Beretning 2012/2013
Gennemgang af tidligere beretning med forslag til ændringer:
* mange nye medlemmer
* Frø til bord" er færdig financieret, brug og erfaringer
* dyreskolen er igangsat og hlavt finiancieret, første erfaringer
* udvidet dyrebesætning og hold
* Nirvana for børn med særlig eforudsætninger
* skolen i virkeligheden, kaninkørekort, intro på skoler
* udeskolen en succes
* madskoler en dobbelt succes
* børnehaver, hele året
* ældrehaver
* arbejdsdage for forældre og hjælpere
Udadrettede aktiviteter:
* slotsmarked i fredensborg
* nabofest
* Meyers deli, frederiksberg
* Åbenthus

ad 3, Arbejdsplan 2014
Følgende elementer inddrages i arbejdsplanen
* Dyregården
* Familiehold
* Ungehold
* Fastholdelse af udeskole aktiviteter
* forstærkning af sociale fælles klubaktiviteter
* kommunalt samabejde på skoleområdet
* kommunalt samarbejde på kultur og fritidsområdet

ad 4. Generalforsamling
generalforsamling den 25.10, indkaldelse udsendes via mail
Opslag på hjemmeside og facebook
planlægning:
* Køkkechef: Karen styrer alle hjælpere
* Buddreng: Steen, køber alt ind
* Menu, som sædvanlig, skinke, flødekartofler med brøs og salat
indhold:
* bar med sjove drinks (hvem sidder i baren ?)
* nat løb (Tobias planlægger sammen Emma)
* udsmykning (Jette indkøber, Klara pynter)
* sminkekasse (Trine)
* græskar (Jette spørger Josephine og Thea, evt på tøsehold)
* kagekonkurrence
* udklædningskonkurrence
* nåleuddeling
* Banko, (Anni låner plader)
Nye vandrepokaler:
* Hop pokalen
* Rytter pokalen
* Årets ildsjæl
Tilmeldingsblanket oprettes (Steen)
Huske på, medbringe penge til mad, drinks og banko

Efterlysning af kandidater til:
* bestyrelsesposter
* aktivitetsudvalg

ad 5. Andet
Børnesikring af området skal overvejes
Førstehjælpskasse (Trine laver indkøbsseddel)
Hjertestarter ansøgning til trygfonden (Emma laver udkast)
Regionsmøde den 10.10
Arbejdsdag den 26.10
* lave kaninspring (skaffe træ og bøjler)
* lave dyre bure, hegn mm
Landsmøde den 16.11
* Steen kører derover, der er plads i bilen
* Nicoline er interesseret
Venneforeningsgeneralforsamling den 26.11
* tema - lave julegodter :-)
(meget nugat og marcipan ønskes)

 

ref: Steen

Opdateret den 3.10.2013