4H-gruppemøde den 15.1.2014

4H-gruppemøde afholdt på Humlebæk Skole.
Deltagere: Steen, Karen, Ole, og Jette

Dagsorden:
1. Konstituering
2. Nedsættelse af grupper og udvalg
3. Status på projekter og aktiviteter
4. Årsplan 2014
5. Ekstraordinær generalforsamling
6. div

ad 1. Konstituering
Følgende blev valgt:
Formand: Steen Holm
Kasserer: Ole Jørgensen

ad 2. Nedsættelse af grupper og udvalg
Ledergruppen består af:
Karen, Ole og Steen
Aktivitetsgruppen består af:
Jette, Trine og Emma
Øvrige grupper og udvalg nedsættes løbende efterbehov.
Alle økonomiske forhold godle´kendes løbende af ledergruppen i henhold til budget og omkostningsstyringsprincip.

ad 3. Status på projekter og aktiviteter
Projekt Nirvana er afsluttet og evalueret. Videreforløb forhandles med Fritidsbutikken.
Projekt: IT børn og dyr er financiereet og er igangsat.
Børnehavehold er aktive fra starten af januar.
Der afholdes Kaninhop indendørs månedligt.
Pr 1. februar flytter vi med vores heste fra Toftegården til Aulholm. Vi har etableret et samarbejde med rideklubben der, så vi forventer fremover udvidet aktiviteter på dette område.

ad 4. Årsplan 2014
Hovedaktiviteterne fastlagt for året 2014, start af holdaktiviteter i haverne, udeskole og lejraktivieter samt generalforsamlinger, arbejdsdage med spisning og åbenthus. Lægges id på web og facebook.

ad 5. Ekstraordinære generalforsamling
Den årlige ekstraordinære generalforsamling hvor vi godkender regnskab efter kalenderåret er fastsat til mandag den 24.februar 21014 kl 19:00

ad 6. div
Intet at refererer.

 

ref: Steen

Opdateret den 16.1.2014