4H-gruppemøde den 23.10.2014

4H-gruppemøde afholdt på Humlebæk Skole.
Deltagere: Steen, Ole, Karen, Jette, Trine, Emma, Tobias

dagsorden:

1. beretning (evaluering af året og arbejdsplan)
2. regnskab (revideret, underskrives af bestyrelsen)
3. forslag til arbejdsplan for næste år
4. valg til bestyrelse
5. planlægning af generalforsamlingen/aktiviteter
6. evt

 

1. beretning (evaluering af året og arbejdsplan)
Hovedlinierne i beretningen fremlagt og godkendt.

2. regnskab (revideret, underskrives af bestyrelsen)
Regnskabet fremlagt og underskrevet af bestyrelsen.

3. forslag til arbejdsplan for næste år
Hovedlinierne til arbejdsplan fremlagt og godkendt.

4. valg til bestyrelse
Bestyrelsen skal sammensættes med mindst 7 heraf 2 juniorledere.
Nuværende bestyrelse er:
Karen, valgt for 2 år, ikke på valg
Ole, valgt for 2 år, ikke på valg
Steen, valgt for 2 år, ikke på valg
Jette, valgt for 1 år, modtager genvalg
Tobias, valgt for 1 år, modtager genvalg
Emma, valgt for 1 år, modtager genvalg
Trine, valgt for 1 år, modtager genvalg

5. planlægning af generalforsamlingen/aktiviteter
Indkaldelse er sket efter gældende regler.
Der er ikke modtaget indkomne forslag fra medlemmer.
Dagsorden for generalforsamling er:

1. Velkomst og valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger regnskabet.
4. Formanden forelægger bestyrelsens/medlemmernes forslag til arbejdsplan for det
kommende år.
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor og suppleant
7. Behandling af indkomne forslag

Ny menu aftalt, indkøb og tilberedning aftalt, udsmykning, pokaler, nåleuddeling, natteløb, banko mm, aftalt og planlagt.

6. evt
Kommende aktiviteter omtalt:
* landsmøde
* 4H østmøde
* roskildedyrskue evalueringsmøde

 

ref: Steen

Opdateret den 23.10.2014