4H-gruppemøde den 2.2.2015

4H-gruppemøde i Søholm 4H, afholdt på Humlebæk Skole.
Deltagere: Steen, Ole, Karen, Jette, Trine, Tobias

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelse
2. Organisationsstruktur og udvalg
3. Udførelse af arbejdsplan for 2015
4. Evt

ad.1. Konstituering af bestyrelse
Steen Holm konstitueret som formand.
Ole Jørgensen konstitueret som kasserer.

ad.2. Organisationsstruktur og udvalg
Den hidtidige organisationsstruktur fastholdes således:
Ledergruppen: Karen Ole og Steen
Aktivitetesgruppen: Jette og Trine.
Ad.hoc grupper nedsættes til dedikerede opgaver.
Trine og Tobias tager førjuniorleder kursus, efter opfordring fra 4H-Øst
Ledergruppens aktiviteter kan følges ved referater på vores hjemmeside.
Aktivitetsgruppens aktiviteter kan følges på vores facebookside.
4H-gruppen (den samlede bestyrelse) kan mødes, hvis nogle udtrykker behov for dette, ellers lige før næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelseslisten underskrevet.
Børneattester indhentes , foregår nu digitalt.

ad.3. Udførelse af arbejdsplan for 2015
Flere frivillige rekrutteres: alle tænker i definering af små overskuelige opgavebeskrivelser som kan lægges op på hjemmeside/facebook.
Dyrskue arrangeret af juniorlederne er under planlægning.
Aktivitetsgruppen planlægger aktivtetplan for året til offentliggørelse.

ad.4. Evt.
Aktivitetsgruppen samledes herefter for at diskutere aktivieter.
Ledergruppen samledes herefter for at diskuterer regnskaber.

Tak for et godt og konstruktivt møde.

ref: Steen


Opdateret den 4.2.2015