4H gruppemøde den 28.9.2015

4H-gruppemøde afholdt på Humlebæk skole.
Deltagere: Jette, Trine, Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Evaluering af året
2. Planlægning af generalforsamling
3. evt

ad.1. Evaluering af året
Årets aktiviteter blev gennemgået og vurderet i forhold til bestyrelsens arbejdsplan for året.
Det blev konkluderet at de fleste aktiviter har understøttet arbejdsplanen mål.

ad.2. Planlægning af generalforsamling
Det blev besluttet at afholde generalforsamlingen og Halloween fredag den 23. september.
Forslag til beretning og arbejdsplan blev fremlagt og overordnet gennemgået. Steen fremsender den til alle bestyrelsesmedlemmer for endelig godkendelse med opfordring til rettelser og ændringer.
Regnskabet er næsten klart. De sidste bilag fra september indhentes så regnskabet kan udarbejdes og klargøres til revision.
Der er fundet 2 nye kandidater som vil gå ind i bestyrelsen og primært være aktive i forhold til udvalgte aktiviteter.

Jette spørger nogen forældre om madlavning til generalforsamlingen.
Karen bestiller lokaler.
Steen udsender indkaldelse til generalforsamlingen og udsender beretningen.
Ole klargør regnskabet til bestyrelsens godkendelse.
Trine og Jette planlægger og koordinerer aktiviteter på dagen med juniorlederne.

ad.3.Evt.
Intet

 

 


ref. Steen

Opdateret den 2.10.2015