4H-gruppemøde den 18.11.2015

4H-gruppemøde i Søholm 4H, afholdt på Humlebæk Skole.
Deltagere: Ole, Steen, Trine, Mette, Lene, Emilie, Nicoline og Jette (ref)

Dagsorden:

1. Forventningsafstemning og opgaver
2. Konstituering af bestyrelse
3. Organisationsstruktur og udvalg
4. Kommunikation, form og indhold
5. Årsplan for 2016
6. Evt

ad.1. Forventningsafstemning og opgaver
Gennemgang af Søholm 4H, historisk, medlemssammensætning, strategisk idekatelog, organisation, samarbejdspartnere, kommunikation, kvalitet i aktiviteter, landsorganisation, konsulenter og regionsarbejde.
Alle udfyldte interesseskema og efterfølgende dialog om forventninger og indsats.
Formålet er at alle bestyrelsesmedlemmer kommer til at arbejde netop med de områder som har den enkeltes interesse.

ad.2. Konstituering af bestyrelse
Steen Holm konstitueret som formand.
Ole Jørgensen konstitueret som kasserer.

ad.3. Organisationsstruktur og udvalg
Den hidtidige organisationsstruktur fastholdes og nye arbejdsgrupper blev oprettet::
Ledergruppen: Karen Ole og Steen
Aktivitetesgruppen: Jette, Trine, Nicoline, Emilie og Mette
Ungeråd: Emilie og Nicoline (Trine er mentor). Får eget budget, vedtægter og hjemmeside.
Kursus-gruppen: Trine, Mette og Jette
PR-gruppe: Lene og Nicoline
Åbenthus-gruppen: Mette, Lene og Jette
4H-gruppen (den samlede bestyrelse) kan mødes, hvis nogle udtrykker behov for dette, ellers lige før næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelseslisten underskrevet.
Børneattester indhentes for nye bestyrelsesmedlemmer.

ad. 4. Kommunikation, form og indhold
Ledergruppens aktiviteter kan følges ved referater på vores hjemmeside.
Bestyrelsen kommunikerer til dagligt gennem en lukket facebookgruppe som blev oprettet på stedet af Emilie og Nicoline.
Aktivitetsgruppens aktiviteter kan følges på vores facebookside.

ad.5. Årsplan for 2016
Åbenthus den 10. september 2016
Generalforsamling den 28. oktober 2016
Aktivitetsgruppen offentliggør aktiviteter efterhånden som de planlægges.

ad.6. Evt.
Koordination og planlægning af møder.

Tak for et godt og konstruktivt møde.

ref: Jette


Opdateret den 24.11.2015