4H-gruppemøde den 26.10.2016

4H-gruppemøde i Søholm 4H, afholdt på Humlebæk Skole.
Deltagere: Karen, Trine, Mette, Lene, Emilie, Nicoline og Steen (ref)

Mødepunkter:

Den samlede bestyrelse mødes,

året evalueres den ordinære generalforsamling planlæggesr og og de sidste ting aftales.

Generalforsamlingen den 28.oktober, indkaldelse er sket ved mail, facebook og hjemmeside.
Der er konstateret problemer med modtagelse af mail, idet de kan være opmærket som spam.
der kan derfor forventes et reduceret fremmøde.

Forslag til beretning fremlagt og diskuteret, små justeringer.

Forslag til arbejdsplan for næste år fremlagt og diskuteret. satsning på de unges deltagelse i nordisk lejr blev indskrevet.

Regnskabet fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

Forslag til vedtægtsændringer gennemgås. Består af organisationsændringer og fjernelse af aldersgrænse for unges deltagelse i bestyrelsesarbejde.

Dagsorden fastlægges

Menuen fastlægges

Aktiviter fastlægges

Program udarbejdes

Arbejdsopgaverne fordeles.

 

Tak for et godt og konstruktivt møde.

 

 

ref: Steen


Opdateret den 24.11.2016