Bestyrelsesmødet den 4.12.2006

Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Tilstede: Steen, Leslie, Magnus, Ole, Inge, Rie og Pia
Fraværende: Ida og Nadia

Bestyrelsesposter fordelt således:
Formand: Steen
Næstformand: Pia
Kasserer: Leslie
Sekretær: Inge

Diskussion af bestyrelsesarbejde

Det skal være sjovt at deltage i bestyrelsesarbejde
Arbejdet i bestyrelsen skal dreje sig om aktiviteter og ikke så meget om økonomi.
(Det kan Kassereren og formanden forberede ved siden af)
Vores Juniorledere i bestyrelsen skal indrages aktivt arbejdet, så de får glæde af deres juniorleder uddannelse.
Gerne arbejdsgrupper med egne opgaver ved siden af bestyrelsen

Vi holder fremover fast møde hver den første tirsdag, i hver måned.
Næste gang den 2.1.2007 kl 19:00 på Humlebæk lilleskole.

Information til bestyrelsen foregår fremover ved email. Hvis der er brug for hurtig tilbagemelding så bruges telefonen.

Pia er ansvarlig for dyrepasningen og organiserer fodringsplaner og -vagter.
Vi har brug for nogle flere frivillige som kan tage en fast foderdag eller som bare kan hjælpe en gang i mellem.

Spørg omkring dig og meld tilbage til Pia hvis du kan finde nogle hjælpere.

Magnus laver en SMS liste så alle vores juniorledere kan kontaktes hurtigt når der skal ske noget.

På næste møde

Tænker vi alle på hvordan bestyrelsesarbejdet skal være sjovt.
Vi finder ud af hvordan flere kan aktiveres, både forældre og medlemmer.
Vi planlægger de aktiviteter som skal udføres i 2007.
Fordeling af opgaver og ansvar.
Plan for flytning af kaniner til den nye stald.

 

Opdateret den 15.1.07