Bestyrelsesmøde den 3.1.2007

Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Tilstede: Steen, Leslie, Nadia, Magnus, Ole, Inge og Pia
Fraværende: Ida og Rie

Status projekter:

Dyrepasningen:
Pia forklarede, hvem der deltager med at passe dyrene i øjeblikket og hvilke dage. Ole vil gerne overtage fredagen (sammen med datteren Signe). Pia vil sende en mail ud til alle medlemmerne, for at få flere til at melde sig, til at passe dyrene. Der trænger også til at blive gjort rent hos kaninerne.

SMS-listen:
Magnus har ikke nået, at få lavet listen endnu, vil lave den i januar måned.

Ansøgning til restfordelingen for 2006:
Steen gennemgik de forskellige punkter fra brevet til Kulturforvaltningen i Fredensborg Kommune. Der blev foretaget nogle enkelte rettelser. Steen vil så sende brevet til kommunen senere i aften.

Vedrørende DUF pengene på kr. 7.000, de er til lydighedstræning og projektet skal først påbegyndes den 1. april 2007. Pia vil undersøge, hvem der vil stå for træningen.

Amtskonsulenten Christina har i øvrigt foreslået Pia, at starte med en dyreskole til sommer.

Fastsætning af kontingent:
Steen og Leslie vil lave budget, for at finde ud af, hvor meget kontingentet skal være fremover.

Hvordan kan bestyrelsesarbejdet være sjovt:
Pia foreslog, at bestyrelsen kan tage ud og besøge forskellige steder, hvor medlemmerne så senere kan komme på besøg, for at opleve nye og anderledes ting! Møderne behøver ikke altid at være på skolen. Fremover skal det gå på skift mellem bestyrelses-medlemmerne, at arrangerer møderne. For at få flere med i bestyrelsesarbejdet, skal vi prøve at inviterer medlemmerne med til møderne.

Hvordan kan flere aktiveres, forældre og medlemmer:
Forældrene skal inddrages som tovholdere, når projekterne startes op, for at de forskellige projekter bliver til noget. Evt. lave en ide- og jobbank. Når der er flere om opgaverne, bliver det sjovere at være med, lyst til at hjælpe mere, lærer andre medlemmer at kende.

Aktiviteter i 2007:
Det blev aftalt, at lave holde mandag og tirsdag. Der skal laves et multihold med kaninhop, dyrehold, hund og have den ene dag og rollespil den anden dag. Sammen med rollespillet. foreslog Nadia, at supplerer med en aktivitet til, evt. at lave smykker. Foreløbigt udkast til hold for sæsonen 2007 skal sendes ud til alle medlemmerne. Der skal efterlyses instuktører og gæsteinstruktører. Spørge Anders og Bjørn, om de vil hjælpe til med havehold og rollespillet. Steen spørger Jette om hun kender en instruktør til hundeholdet. Ole spørger Signe om hun vil hjælpe med kaninholdet og vil også kontakte Saras forældre. Inge vil gerne hjælpe til på haveholdet, når der skal laves haveplaner og uddeles frø. Hjælpere til sommersjov 2007 skal også efterlyses.

Planer for flytning af kaniner:
Der skal købes ind til at lave bund i stalden. Kaninerne bør snart flyttes, da der står meget vand, hvor de står nu. Det blev aftalt, at burene bliver flyttet søndag den 21. januar 2007 kl. 12.00.

Næste møde:
Afholdes den tirsdag den 6. februar 2007. Dette møde skal Pia og Inge stå for og 14 dage før, vil der blive sendt en invitation til alle medlemmerne pr. mail.

Mødet sluttet kl. ca. 21.50.Opdateret den 15.1.07