Bestyrelsesmøde den 4.2.2007

Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Til stede var: Steen Holm, Leslie Jensen, Pia Birkmann Jensen, Inge Jensen, Ole Jørgensen, Magnus Persson. (juniormedlem).
Fraværende: Rie Iversen (suppleant), Ida Schneider og Nadia Rasmussen (juniormedlemmer)

Udover bestyrelsen var der mødt 11 interesserede voksne/børn/unge.

Inden mødet startede, var der servering af kaffe, saftevand og hjemmelavede sandwich, som Claus havde "fabrikeret".

Forslag til dagsorden blev gennemgået.
Referat fra sidste møde blev godkendt.

Status projekter:

Dyrepasningen:
Pia forklarede om, hvordan dyrepasningen kører nu, hvem der fodrer hvilke dage. Der kan godt bruges en til.

SMS-listen:
Er ikke helt klar endnu, Magnus mangler fortsat nogle telefonnumre til listen.

Restfordelingen for 2006:
Steen forklarede kort om, hvordan det gik med fordelingen, blandt andet om DUF pengene på kr. 7.000 til hundetræning.

Siden sidst - aktiviteter:
Lørdag den 21. januar brugte Magnus og Claus det meste af lørdagen i 4H-Søholm, hvor de lagde grus og fliser i den nye stald, så den var klar til om søndagen. Det var noget besværligt, på grund af en masse vand og mudder.
Kaninerne blev som planlagt flyttet søndag den 22. januar. Heldigvis var det tørvejr og sol den dag, men der stod meget vand nede i hullet, hvor burene skulle flyttes fra.

Steen gennemgik listen med planlagte aktiviteter Amt/Land, der stod nederst på siden, efter dagsordenen.

Siden sidst - information:
Steen og Leslie har gennemgået medlemslisten, nu stemmer den og der i øjeblikket 106 medlemmer. I april får vi oplyst fra kommunen, hvor meget der gives i tilskud, ud fra det der er søgt om. Medlemstilskud gives i maj måned.

Budget:
Steen gennemgik den fremlagte budget-model, om hvordan kontingent og diverse tilskud kan fordeles i 2007.

Kontingent fastsættelse:
Beløbet skal minimum være på 200 kr. I 2006 var kontingentet på 300 kr. Bestyrelsen betaler også kontingent, det er for tiden på 75 kr. Kontingentet for 2007 blev fastsat til:
kr. 325 kr. Hvis der bliver oprettet andre hold, tages det op igen, hvilket beløb, der skal betales til disse hold.

Kurser til bestyrelsen og juniorledere:
De forskellige tilbud på kurser blev gennemgået.

Modtagelse af pengegave:
Edel, har fået 10.000 kr. "til overs" (det var vist fra en husholdningsforening) og har talt med Steen om, at hun gerne vil give pengene til 4H i Søholm og de skal bruges til børnene. Edel vil gerne ud at se, hvor det er pengene skal bruges og dato for overrækkelsen, blev fastsat til lørdag den 24. februar 2007. Tidspunkt meddeles senere, hvis det passer Edel og vejret er til det.

Belønning af særlig indsats:
Inge og Pia har foreslået Steen, at Claus burde have et eller andet i arbejdsløn, i forbindelse med hans indsats lørdag den 21. januar. Bestyrelsen blev bedt om, at tænke over dette til næste gang, om det er en god ide i øvrigt, at belønne for en særlig indsats i 4H Søholm.

De sidste punkter på dagsordenen blev ikke gennemgået på grund af tidsmangel.

Næste møde er den 6. marts 2007.

Mødet sluttede ca. kl. 19.30 på Humlebæk Lilleskole. Herefter tog bestyrelsen og de øvrige fremmødte af sted til New Bowl i Helsingør, hvor vi blev fordelt på 4 baner. I en time blev der så kæmpet om, at få flest point på tavlen. Alle havde vist en sjov og fornøjelig aften!Opdateret den 1.3.07