Bestyrelsesmøde den 10.4.2007

Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Til stede var: Steen Holm, Leslie Jensen, Ole Jørgensen og Rie Iversen, Kristine Svendsen og Trine Søgaard
Fraværende: Magnus Persson, Ida Schneider og Nadia Rasmussen (juniorrepræsentanter)

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidst
2. Siden sidst
3. Økonomi
4. Aktivering af forældre
5. Indstilling om gaveanvendelse
6. Oprettelse af hold
7. Sæson aktiviteter
8. Opgaveliste
9. næste møde
10. evt.


Godkendelse af referat:

Steen havde skrevet et referat fra sidete møde som blev gennemgået og godkendt.

Siden sidst:
Pia Birkmann Jensen og Inge Jensen har skriftligt meddelt at de trækker sig ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Vi tager dette til efterretning med beklagelse og håber at de på et senere tidspunkt for lyst til at deltage i 4H aktiviteter igen. På denne baggrund omkonstituerede bestyrelses sig således: Rie Iversen indtræder i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem. De 2 juniorledere, Kristine Svendsen og Trine Søgaard har tilbudt at indtræde i bestyrelsen som junior repræsentanter. Dette blev besluttet med stor glæde.
Ida Schneider har tidligere givet udtryk for at hun ikke havde tid på grund af skolen, så hun slettes også af bestyrelseslisten.
CVR-register skal opdateres, vi udfyldete skema.
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med nyheder og informationer fra Amt- og Landskontoret. Bemærk de mange tilmeldingsfrister for kurser, rejser og dyrskuer.
Der er udført medlemsrevision fra Landskontoret, intet at bemærke.

Økonomi:
Vi har endnu ikke fået besked fra kommunen om vores tilskuds størrelse.
De enkelte hold bedes komme med budgetoverslag så snart de er i stand til dette.
Leslie finder ud af om det er nødvendigt at få fremstillet girokort eller om vi bare kan angive betalingskode i skrivelse til medemmer.

Aktivering af forældre:
Vi opfordre løbende ved kviteringer for tilmeldinger.

Indstilling om gaveanvendelse:
Besluttet at anvende en del af gaven til indkøb af et videokamera. Så vi kan starte nogle film projekter op. En af vores juniorledere (Nickey) arbejder med filmprojekter og vil gerne hjælpe til som instruktør. Ole har muligvis et stativ der kan bruges. Trine og Kristine bliver ansvarlig for udlån til medlemmerne.

Oprettelse af hold:
Havehold, kaninhold og Hestehold bliver igangsat idet der er tilslutning fra forældre og juniorledere.
Rollespilhold bliver igangsat da vi har en del tilkendegivelser om voksenhjælp og ikke forventer problemer med at få de sidste vagter besat.
Der kan nu foretages tilmelding via vores hjemmeside. Der skrives ud til alle vores medlemmer med info om Frederiksborgskuet. Der sendes pressemeddelelse til de lokale aviser samt indlæg til forskellige skoleblade.

Sæson aktiviteter:
Det er ved at være deadline for tilmelding til Nordisk lejr. Der er individuel tilmelding på www.4H.dk. Ved tilmelding inden 15.april spares 200 kr. Søholm 4H giver tilskud på 300 kr til hver deltager. Vi vil undersøge om der er mulighed for at søge fonde eller virksomheder for yderligere tilskud til turen.
Der vil blive arrangere sommersjov, vi skal bare have aftalt detaljer med kommunen idet vores aktiviteter falder lidt uden for de normale rammer.
Tilmelding til Frederiksborgskuet kan ske direkte på www.frederiksborgskuet.dk. Vi meddeler at vi først har overblik over mulige tilmeldinger efter holdopstart den 26.april.
Vi satser på at lave et åbenthus arrangement efter sommerferien, hvor det forventes at alle vores hold bidrager med mindst en aktivitet.
Kristine og Trine vil gerne arrangere en sommerlejr for alle i klubben, lige som sidste år.
Juniorledernes campingvogn rengøres og klargøres. Hvis der skal laves arbejder der kræver værktøj kan vi lave det på arbejdsdagen den 22. april.
Kristine og Trine overvejer om der kan laves en "overlevelsestur" evt. med deltagelse fra andre klubber.

Opgaveliste:
Opdateres på arbejdsdagen og offentliggøres bl.a. til vore hjælpekorps.

Næste møde:
Vi forsøger at klare de fleste ting via mail og telefon. På arbejdsdagen den 22.april fastsættes nyt møde.

Evt.
Intet.


Opdateret den 11.4.07