Bestyrelsesmøde den 6.8.2007

Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Til stede var: Steen Holm, Leslie Jensen, Ole Jørgensen, Trine Søgaard og Kristine Svendsen
Fraværende: Rie Iversen, Magnus Persson og Nadia Rasmussen.

Mødet blev afhold i spejderhytten Egemosen i Tikøb hvor der samtidig afholdets sommerlejr.

Dagsorden
1. Siden sidst
2. Status fra hold
3. Økonomi
4. Åbenthus
5. Fremtidige aktiviteter
6. Næste møde
7. Evt.

Siden sidst:
Referat er udsendt kort efter sidste møde og ingen kommentarer er modtaget.
Der har været afviklet sommersjov eller "vandsjov" (se billeder og video på hejmmesiden) med stor succes og det er blevet til en del nye meldlemmer.
Vi har haft 12 unge med på Nordisk Lejr i Finland, også denne gang en stor succes som vi kan opfordre de yngre årgang til at deltage i når de når aldersgrænsen.
Sommerlejerne er nu igang. Vi sidder i fællesrummet og kan følge med i de glade og højrystede unges aktivteter :-)
Fårehold stopper til efteråret ved at de overgår til de evige fåremarker. Vi nytænker muligheder for dyrehold i fremtiden, formål, pasning og anvendelse i holdsammenhæng.

Status fra hold:
Multihold.
Det kører rigtigt godt men er lidt anstrængende pga. af det store antal omkring 18 deltagere.
Der optages kun nye deltagere efter aftale.

Kaninhophold.
Der er mange deltagere og stadig tilgang, så nu er vi oppe på 12.

Havehold.
Er meget lille, men fortsætter ufortrødent arbejdet med at gøre de bestående have konkurrenceklare til Amtets havebedømmelser.

Rollespilhold.
Kører stadig fint. Vi skal dog være opmærksom på at en af lederne (Emil) skal på efterskole. Muligvis skal der lidt support til.

Foderordningen hvor vores korps af hjælpere på skift fodre og passer dyrene, kører rigtigt fint.
Dyrene er i god foderstand og har det rigtigt godt.

Økonomi:
Rykkere for kontingentindbetaling udsendes men kun til dem som er på holdliste eller på anden måde aktive. Resten slettes nu i vore medlemsregister.
Leslie udarbejder en budget opfølgning så vi kan se det aktuelle forbrug på de enkelte konti.

Åbenthus:
Oprydningsdag den den 19. august kl 13:00 Steen, Leslie, med fleref
Ole slår græs på arealerne inden torsdag.
Vi henter telte, bure og kværne søndagen før, evt. opstilling af multiholdet.
Airtrack skal hentes og bringes, vi finder ud af hvordan.
Tilmelding til aktiviteterne foregår via nettet hvor der ligger formular.
Bevilling er søgt hos politi og modtaget med accept.
Jørgen sørger for strøm.
Venneforeningen står for Cafe med vafler, kaffe, øl/vand.
Flere forældre har bidraget med reklamegaver til fiskedammen, tak for det.
Der planlægges flere aktiviteter ud over dyreudstilling og konkurencer. Flødebollekast, hesteskokast , fiske dam og hoppepude

Fremtidige aktiviteter:
Det er forsøgt at lave et voltigeringshold med formålet at lave opvisning på dyrskuet. Afhængig af resultaterne kan det blive til ny hold i efteråret.
Trine og Kristine foreslår at der indkøbes et godt fotokamera som kan indgå i mange nye aktiviteter. Dokumentation og PR arbejde. De kommer næste gang med en gennemarbejdet ansøgning vi kan tage stilling til.

Næste møde:
Ikke aftalt, men der indkaldes i september så vi kan planlægge generalforsamlingen i oktober.

Evt.
Tak for et hyggeligt møde midt i hektisk sommerlejr.

Ref:. Steen

 

Opdateret den 26.8.07