Bestyrelsesmøde den 24.9.2007

Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Til stede fra bestyrelsen var: Steen Holm, Leslie Jensen, Ole Jørgensen og Rie Iversen.
Tilstede af instruktører var: Jette Søgaard.
Fraværende: Trine Søgaard, Kristine Svendsen , Magnus Persson og Nadia Rasmussen.

Mødet blev afhold på Humlebæk Lilleskole kl 19:00-22:00.

Dagsorden
1. Siden sidst
2. Status fra hold
3. Økonomi
4. Generalforsamling
5. Fremtidige aktiviteter
6. Evt.

Siden sidst:
Referat er udsendt sidste møde og ingen kommentarer er modtaget.
Siden sidste bestyrelsesmøde er der afholdt Åbenthus og klubmesterskab.
Der er ansøgt kommunen om lokaletilskud. Der er søgt det samme som for dette år.
Afregning for hytteleje i Tikøb er nu sket.
Det er tid for genforhandling af lejekontrakt af havearelalerne i Søholm (er siden sket med en forlængelse på 5 år).
De sidste får er overgået til de evige fåremarker. Vi nytænker muligheder for dyrehold i fremtiden, formål, pasning og anvendelse i holdsammenhæng.

Besluttet i mellemliggende periode via mail:
Rollespilshold styrkes ekstraordinært med en (betalt) instruktør for at sikre den sidste periode afsluttes med succes og gode oplevelser (Mikkel Søgaard, tidligere rollespilleder indsat).
Votigeringshold 4 gange af 1½ times undervisning. Deltagerbetaling 100 kr. for 4 gange. Instruktør (betalt) Trine Søgaard. Start den 4 september. Holdstørrelse minimum 4 deltagere.

Status fra hold:
Multihold:
Det kører rigtigt godt, men er lidt anstrængende pga. af det store antal, omkring 21 deltagere.
Der optages kun nye deltagere efter aftale.
Kaninhophold:
Der er mange deltagere og stadig tilgang, så nu er vi oppe på 14.
Resultatet kunne ses på dagen for klubmesterskaber, stor succes (se billeder).
Havehold:
Er meget lille, med frafald i den sidste periode. Anders vil godt fortsætte som instruktør til næste år, hvis holdet bliver noget større.
Rollespilhold:
Kører fint på trods af at mørket og kulden er i tiltagende i de sene aften timer.
Kaniner:
Foderordningen hvor vores korps af hjælpere på skift fodre og passer dyrene, kører rigtigt fint.
Dyrene er i god foderstand og har det rigtigt godt.
På grund af kaninpest i området, skal der tages ekstrordinære foranstaltninger. Egne kaniner må ikke medbringes.
Ole sender mail til alle deltagere på kaninhopholdet. Steen opdaterer hjemmeside.

Økonomi:
Regnskab skal udarbejdes til generalforsamlingen. Ole vil give et nap med.
Ansøgning om kursus "horsemanship" på kr. 2150 kr fra juniorleder Trine Søgaard i forbindelse med etablering af det nye voltigeringshold. Kursus bevilget. Det ser ikke ud som om at vores kursusbudget bliver brugt i det omfang vi forventede. Der opfordres til at søge om kursus. Stor sansynlighed for beviling, hvis det er relevant i forhold til holdgennemførelse.
Der har været arbejdet med at få udestående kontingenter hentet hjem.
Vi blev enig om at kontingent fremover indbetales på forhånd før start på et hold. Hvis man alligevel ikke ønsker at være medlem efter et par gange, sker tilbagebetaling.
Alle der har bilag for regnsskabsperioden sender dem til Leslie.

Generalforsamling:
Afholdes den 26. oktober 2007 kl 18:00-21:00 på Humlebæk Lilleskole.
Der arrangeres mad, halloween og banko som sædvanligt.
Opgaver:
- Bankoplader (spørg Anni)
- Madlavning (juniorer hjælper Jette, Rie, Gert, start kl 16:00)
- Kaffe, the og kage
- Natteløb (juniorer vil lave det)
- Beretning (Trine er igang med at lave en rigtig flot præsentation)
- Årsnåle
- Præmier og pokaler (klub,amt)

Indkaldelse skal ske ved brev og almindelig post. Der udarbejdes en opfordring til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Steen udarbejder og udsender.

Rie vil godt være suppleant i næste periode.
Leslie kunne godt tænke sig at der blev fundet en anden kasserer.

Fremtidige aktiviteter:
Oprydningsdag den 7. oktober kl 11:00.
Der arrangeres hunde og hesteaktivitet samtidig.
Opgaver:
- Oprydning på arealerne
- Rengøring og olie på haveredskaberne
- Rydning af haverne
- Klargøring til vinterperioden
- Lys i stald
- Maling af stald
- Oprydning på arealerne og skurvogn ved Kejserdal, efter rollespil

Anders forreslår at vi runddeler reklame for havehold på kommunens skoler. Det lyder som en god ide. Vi beder Anders om at skaffe en kopi af den reklame som er uddelt i Græsted 4H.

Landsmøde i 4H den 9.-11. november i sønderjylland. Vi forsøger at samle en gruppe som kan deltage. Der bevilges et beløb som dækker udgiften til en bus (4H betaler nogle af transportomkotningerne), idet det giver et godt sammenhold og en god oplevelse af følges ad hele vejen.

Kommende og planlagte aktivietter:

Oktober:
Hundetræningsdag, fremstilling af spring mv.
Børnedyrskue i Tisvilde, opvisning af voltigeringshold

Jette har udarbejdet et idekatalog over forskellige aktiviteter:
- Jogahold
- Smykkedag
- Designer/sy dag
- Glima dag
- Lave slik
- Bage dag
- Warhammerhold
- Julefrokost med lancier, evt arrangeret af venneforeningen
- Lave julegaver
- Lave juleknas
- En månedlig 4H-dag (rense bure, hoppe med kaniner mv, samt tema aktiviteter)
- Lave suppe over bål, lave mad, pynte stald
- Madlavning for de yngste
- Madlavning for de unge + evt besøg af Salsa instrruktør
- Besøg af massør instruktør.

Vi efterlyser personer som kan deltage ved ovenstående aktiviteter på enkelte dage som holdleder/instruktør.
Kender du nogen som kunne, så giv besked til bestyrelsen.

Foråret:
Dyrskuehold (4 teori-gange, derefter i 4H indtil dyrskuer ( Frederiksborgskue, Roskilde og Bregentved)

Evt.
Intet

Ref:. Steen

 

Opdateret den 12.10.07