Bestyrelsesmøde den 5.12.2007

Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Deltagere: Søs Johansen (ref.), Steen Holm, Rasmus Iversen, David Norsk, Kristine Rye Svendsen, Trine Holm Søgaard, Ida Christensen, Anna Fjordbøge og Ole Jørgensen.
Uden for bestyrelsen: Jette Søgaard
Afbud fra:, Rie Iversen, Nicolai Heerwagen og Anna Schneider.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat
2. Julefrokost
3. Kontingent
4. Igangværende aktiviteter
5. Gensynsweekend
6. PR udvalg
7. Fotografering af kaniner
8. Næste års program
9. Evt.

Ad 1.
Godkendt
[Maden blev sat frem og der blev lavet marcipan - mums]

Ad 2.
Tilbagemeldinger til Julefrokost har været begrænset.
Under mødet blev der planlagt og indhentet tilmeldinger.
Temaet bliver en forlovelsesfest. Kl 16:30 på dagen samles juniorlederne og forbereder og gør klar til kl 17:00.

Ad 3.
Der er prisstigninger på vej i Amt og Landsforeningen. Derfor stiger kontingent fra 325 kr til 400 kr opkrævet halvårligt, under forudsætning at det ikke strider mod gældende regler. Ellers 350 kr pr år

Ad 4.
Voltegierings holdet refererer hvordan det går, Der er 6 personer på holdet som køre frem til den 18. dec. På Langstrup Lund R.C. Holdet kører rigtigt godt og det starter op igen til næste år.

Rollespilvåbenfremstilling kører i 3 mdr. Opstarten var en vældig succes. Der var 5 fremmødte og 4 afbud, hvilket var passende da der ikke kan starte så mange af gangen med at lave de samme ting.

Anna Fjordbøge har initiativ til at samle en gruppe de stiller op til "Hvem vil være millionær" i TV2. På søndag kl 14:00 filmes en intro video.

Ad 5+6+7+8
Planlægges på næste møde

Ad 9.
Næste møde 2’onsdag i januar
Efterfølgende møde 1’ onsdag i hver måned.
Møder afholdes indtil videre på Humlebæk Lilleskole kl 18:00-21:00

 

Referent: Søs

 

Opdateret den 5.12.07