Bestyrelsesmøde den 9.1.2008

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde på Humlebæk lille Skole den 9. januar 2008
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Deltagere: Kristine Rye Svendsen (ref), David Norsk, Rasmus Iversen, Trine Holm Søgaard, Anna Fjordbøge, Ida Christensen, Anna Schneider, Søs Johansen, Steen Holm og Ole Jørgensen.
Deltager udenfor bestyrelsen: Jette Søgaard

Afbud fra: Nicolai Heerwagen og Rie Iversen

Dagsorden
1. Navne
2. Godkendelse af referat
3. Aktuelt
4. Igangværende aktiviteter
5. Uddannelsestilbud
6. Planlægning af sommeraktiviteter
7. Vinterhold
8. Kommende aktiviteter
9. Økonomi

Ad 1.
Navneleg for at alle navne kan huskes :-)

Ad 2.
Referat fra sidste møde godkendt

Ad 3.
Der er blevet søgt penge fra kommunen til de 4 symaskiner som er købt, samt strømtilslutning til Søholm 4H.
Vi har fået refunderet kursuspenge osv.
Walentin og Petit er blevet flyttet til Langstruplund Rideskole fra 1.1.08 til 1.5.08. For at tjene staldpenge ind sælges der halvparter i dem.
Campingvogn: der er stillet tvivl om det nuværende ejerskab. Søholm mener de ejer den og Anders Bay mener han ejer den. Det er blevet sådan, at Anders har sagt at hvis vi betaler for forsikring på omkring 800 kr. kan vi overtage den fuldt ud. Vi besluttede at vil ikke betale mere.
Davids campingvogn blev drøftet. Den er stor - hvilket er både praktisk og upraktisk. Største problem er hvor den skal stå? Der nedsættes et "campingvogn-udvalg" bestående af Ole, Steen, David og Kristine. Det blev i øvrigt foreslået at spørge Typp familien om vi kan forpagte det bagerste stykke af deres granskov, så vognen kan stå der. Campingvogn-udvalget beslutter om campingvognen kan overtages hvis der kan findes en passende økonomisk løsning ved overtagelse og fast opbevaring.
Evaluering af julefrokost: Det var hyggeligt. Positive tilbagemeldinger. Rollerne var gode. Maden var god og i rigelige mængder. Altså en succes :-)

Ad 4.
voltigeringshold er afsluttet. Davids far har skaffet tønder, så vi skal have lavet nogle "træningsheste" inden sommer.
Rollevåbenfremstillingsholdet er en succes og slutter medio marts.

Ad 5.
4H øst har lavet en uddannelsesweekend, alle overvejer om det kan være noget for de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
FOF afholder et hold for instruktører om rollespilvåbenfremstilling. Søs og Susanne (Uffes mor) er friske på at deltage, tilbydes også til Hanne (Marks mor).

Ad 6.
Rollespilshold - hvem vil køre det? Rasmus og David overvejer, men ved ikke om de har tid. 4H tilbyder timeløn på 100,- kr. Dette indbefatter at man har hele ansvaret for holdet incl. planlægning, holdadministration (afkrydsning af fremmødte) og alm. Oprydning/aflåsning efter holdet. David vil måske gerne, skal også undersøges om Emil vil. Rasmus vil gerne lave en smykke aktivitet under selve rollespillet.

Haveholdet: bliver ikke startet op, med mindre der vises nok interesse. Det slås op i programmet på hjemmesiden.

Multiholdet: har også lidt jord i haverne. Regner med at det er de sædvanlige der er instruktører og hjælpere.

Voltigeholdet: Trine er instruktør, og vi planlægger et nybegynderhold, hvor Anna F og Ida C. skal være juniorinstruktører.

Kaninhophold: Kristine kan muligvis tage holdet - men helst om tirsdagen.

Hundetræning: Jette vil gerne tage holdet, gerne mandage - men det kan tilpasses.

Der samles op på holdene inden næste møde.

Ad 7.
4 tirsdage: 22. januar, 5. februar, 19. februar og 4. marts
Der vil være flg. Aktiviteter:
Madlavning v/ Ida Schneider (alle 4 tirsdage)
Syhold v/ Gitte Svendsen (alle 4 tirsdage)
Gymnastik og massage v/Trine og Kristine (2 tirsdage - evt. flere)
Drengehjørnet v/Mikkel (alle 4 tirsdage)

Drengehjørnet, hvor piger også er velkomne, bliver en hyggekrog med wii og computer.


Fremstilling af rollespilsvåben bliver forsøgt inddraget. David/Rasmus viser læderkreationer hvis materialer (læder og snor) indkøbes.

Jette, Trine, Ida, Anna og Anna besøger en genbrugsbutik i nærmeste fremtid, for at købe sjovt tøj til syholdet. Desuden indkøbes tyl i sort, rød, hvid samt nitter, bånd, sytråd, nåle, kridt, tekstilpenne m.v.

Ad 8.
Vi tog en rask brainstorming med ideer til ting vi ikke har lavet før. Listen ser således ud:

Ture/aktiviteter
Skøjtetur
Musik /4H band
Skitur
Kagedej
Ædekonkurrence
Mudderbrydning
Kollegie-uge
Skovstratego
Netcafé-aften/
Rollespilsdyst

Weekend:
Kaninhoplejr
Rafting
Afstresning / wellness / meditation
Topmodel

Kurser:
Stunts
Tegne
Hestemassage
Pileflet
Breakdance
Salsa

Desuden vil vi gerne fortsætte med flg. Aktiviteter:
Sommersjov
Lejrtur
Sædvanlige holdaktiviteter (evt. uden et decideret havehold hvis der ikke kan skabes nok interesse)
Grillaften med forældre
Kaninhopmesterskaber
Dyrskue og åbent hus

Andre muligheder:
Juniorledertur til Bakken
Rollespilslejr
Udflugter til fx hestestutteri, "Store hestedag" m.v.
1-dags tur til Roskilde dyrskue med rundvisning og evt. deltagelse i en 4H-1-dags-aktivitet

Ad 9. (ref dette punkt, Steen)
Gennemgang af bilag med kasseren.
Diskussion af principper for postering og bogføring. Der udarbejdes et årsregnskab som revideres samlet så vi kan aflevere dette til kommunen.
Modtagelse af aktivitetetilskud fra 4H-Amt.
Beslutning fra sidste møde om mulig halvårsopkrævning er undersøgt nærmere. Det kan støde på flere vanskeligheder med hensyn til fortolkning om medlemmer er aktive og tilskudsberettiget hvis kun halvårs kontingent er betalt. Vi opkræver derfor fortsat helårskontingent.
Da vi gerne vil opkræve kontingent først på året og før vi er rigtigt komme i gang med de "store" aktivioteter, anses det for fordelagtigt at selve kontingentbeløbet er så lavt som muligt. 280 kr er kontingent for 2008. Der vil så opkræves holdgebyrer som både opvejer den lavere kontingent men også omkostninger til evt. instruktører.

 

Referent: Kristine


Opdateret den 11.1.08