Bestyrelsesmøde den 6.2.2008

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde på Humlebæk lille Skole den 6. februar 2008
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Tilstede: Steen (ref), Rasmus, Trine, Anna F., Ida, Ole
Deltager udenfor bestyrelsen: Jette
Afbud: Kristine, David, Nicolai og Rie
Udenafbud: Anna S og Søs

Dagsorden
1. Siden sidst
2. Status for aktiviteter
3. Bestyrelsen
4. Årsprogram 2008
5. Økonomi
6. Evt.

Vi fik lidt mad på bordet og sat nogle deller i ovnen og herefter gik vi i gang med dagsordenen - Tak til Jette for god forplejning.

Ad 1. Siden sidst
Godkendelse af referat fra sidst.
Klage fra genbo om udsigt til toiletvogn. Nuværende placering registreret hos kommunen. Bestyrelsen kommer med forslag til at pynte/skjule toiletvognen og snakker med genboen om det, så vi generere naboerne mindst muligt.

Ad 2. Status for aktiviteter
Vinterhold er startet og kørt en gang med meget stor succes. (4 tirsdage: 29. januar, 19. februar, 26. februar og 11. marts). Der bliver fortsat lavet mad til alle selv om der ikke er nogen tilmeldte på holdet. Holdene er sammensat således:
Madlavning v/ Inga Nielsen og Agnete Typp (alle 4 tirsdage)
Syhold v/ Gitte Svendsen (alle 4 tirsdage)
Gymnastik og massage v/Trine Holm Søgaard (2 tirsdage - evt. flere)
Drengehjørnet v/Mikkel (alle 4 tirsdage)
(Drengehjørnet, hvor piger også er velkomne, bliver en hyggekrog med wii og computer)

Rollespilvåbenfremstilling kører stadig fint med 6-7 deltagere. De er glade for at kunne spise med på vinterholdet.

Ad 3. Bestyrelsen
Vi diskuterede muligheden for at rykke bestyrelsesmøderne til en anden dag. Det var tilsyneladende den eneste dag i uge hvor mage kan deltage. Det besluttedes derfor at indtil videre at holde fast i første onsdag i måneden.

Det blev foreslået at lave et bladudvalg som et alternativ/suplement og mere vedkommende blad i forhold til Landsorganisationens. Trine og Rasmus deltager i arbejdet.

Rasmus overtager pasningenaf vores Videokamera og sætter sig ind i betjening og redigering. Hvis der er nogen der fremover har lyst til at lave nogle film er det Rasmus som kan vise hvordan man gør. Rasmus vil optage fra vores aktiviteter gennem året, således at vi har en film som beretning til vores generalforsamling i oktober.

Ad 4.
Årsprogram 2008
Alle juniorer arbejde med at sammensætte et årsprogram imens Ole og Steen snakkede økonomi.

Rollespil, tirsdag
29.4, 6.5, 13.5, 20.5, 27.5, 3.6, 10.6, 17.6, 24.6, 5.8, 12.8, 19.8, 26.8, 2.9, 9.9, 16.9, 23.9, 30.9
(Holdledelse ikke fastlagt; Forslag at Instruktører består af Søs + store drenge, David overvejer stadig) Det afklares om det kan lade sig gøre og om der er behov for hjælp eller anden bistand. Rollespilholdet blev oprindelig startede af drenge i alderen 12-14 år.

Det foreslås at rollespil afvikles i 4H- og Typps baghave. Vi skal dog have tilladelse af naboen til at gå over marken.

Det blev foreslået at supplerer de ugentlige hold med 2 weekender med ekstra aktiviteter eks smykkeværksted og kro. (Mikkel, David, Rasmus)

Multihold, tirsdag, 8-12 år
29.4, 6.5, 13.5, 20.5, 27.5, 3.6, 10.6, 17.6, 24.6, 5.8, 12.8, 19.8, 26.8, 2.9, 9.9, 16.9, 23.9, 30.9
(Gitte, Gert, Jette, Poul Erik)
( Ida Christensen som junior instruktør)

Havehold, tirsdag, fra 10 år
1.4, ----ingen sommer ferie ----- 7.10
(Anders Bay)
Oprettes kun hvis der er mindst 10 deltagere.

Det resterende areal opdeles og tilbydes som små familiehaver for alle aktive medlemmer.
Vi laver konkurrencer med højest/størst:Solsikker, schash og lignende.
Der forberedes også grøntsager af multiholdet som skal bruges til sommersjov.

Kaninhophold
Oprettes ikke, før der er instruktører og deltagere nok

Voltigeringshold, øvede, torsdag
8.5, 15.5, 22.5, 29.5, 7.8, 14.8, 21.8, 28.8, 4.9, 119, 18.9, 25.9
(Trine)

Voltigeringshold, let øvet, torsdag
8.5, 15.5, 22.5, 29.5, 7.8, 14.8, 21.8, 28.8, 4.9, 119, 18.9, 25.9
(Ida C. og Anna F)

Hundehold, begrænset antal gange
(Jette)
Datoer fastlægges senere

LANhold + foto + film redigering
(Mikkel og Rasmus)
Datoer og program fastlægges senere

Smykkehold
( )
Forslag fremlægges senere

Tegnehold
(Trine)
Forslag fremlægges senere

Musikhold
(Trine)
Forslag fremlægges senere

Dyrskuehold
Oprettes ikke (Jette i tænkeboks)
Skuer i perioden:
Frederiksborgskuet, 24.-25.5
Roskilde dyrskue, 5.-8.6
Bregentved i juni/jule

Men vi planlægger deltagelse på Roskilde med et hjælpehold som tidligere.

Sommersjov
I uge 27 og 28
Planlægges af Jette
Evt. sideløbende med Voltigeringshold
Hvor vi anvender tønner + airtrack så hestene kan få pauser

Åbenthus/dyrskue
Den 23.8

Sommerlejr
Kan evt laves hvis der er interesse.
De unge vendes tilbage når ønsker og behov kan formuleres

Klargøringsdag
søndag den 30. marts kl 11:00-14:00
Med klargør haver, hegn og stald
Fastsættes som en lørdag før første hold starter.

Afslutningsdag
søndag den 12, oktober kl 11:00-14:00
Oprydning på arealer, rydning af haver, rengør og olie på haveredskaber, klargøring til vinterperiode

Ad 5. Økonomi
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling for at få godkendt vores regnskaber.
Det afholdes samtidig med vores bestyrelsemøde den 5.3.2007
Der udsendes indkaldelse og kopi af regnskaber.

Ad 6. Evt.
Oprydning og rengøring. Ellers var ikke noget.

 

 

Referent: Steen


Opdateret den 15.2.2008