Bestyrelsesmøde den 2.4.2008

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde på Humlebæk lille Skole den 2. april 2008
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Tilstede: Rasmus, Steen, Anne, Ida, Søs, David (ref), Kristine, Rie og Trine
Deltager udenfor bestyrelsen: Jette
Afbud: Ole, Nicolai

Dagsorden
1. Siden sidst
2. Status for aktiviteter
3. Bestyrelsen
4. Årsprogram
5. Evt.

Ad 1. Siden sidst
Referatet fra sidst er godkendt
Ansøgning om staldpladser er godkendt af kommunen.
Steen sørger for at kontrakt udarbejdes for et år og sendes til kommunen.
Ansøgt om strøm af kommunen - og fået det ført igennem.
Søs undersøger kontakter til en lokal installatør.

Ad 2. Status for aktiviteter
Rollespilsvåbenfremstillingshold afsluttet - kæmpe succes! (planer om at køre igen til næste år)
Vinterhold afsluttet - stor succes (mange engageret forældre) stemning for gentagelse

Ad 3. Bestyrelsen
Det blev besluttet at skifte mellem torsdag og onsdag som faste mødedage (næste bestyrelsesmøde er den torsdag den 8.5 kl 18:00) Steen retter kalender på hjemmesiden.
General information overførsel fra bestyrelsen til medlemmer.
- Nedsat redaktions udvalg, til folder (Jette, Ida og Anna S - layout Rasmus og Kristine)
- Folder skal bruges til: holdtilmelding og medlems hvervning/rekruttering. Deadline er den 25. april.
Projekt pulje etableres.
De fremtidige ønskværdige projekter beskrives så detaljeret at de kan overdrages til fundrasingruppen så de har noget at lave.
- Projekt, tablet/tegne hold, er under beskrivelse af Trine og Rasmus.
- Andre projekter som kunne være interessante men som afventer en beskrivelse er:
- Fotohold, mediehold, LANpartyhold, hestevognskørsel .............
Fundrasinggruppe etableres med Rie som tovholder.
Gruppen består af forældre med erfaringer fra at skrive ansøgninger til fonde, myndigheder eller virksomheder.
klargøring i haver den 13. april klokken 10:00. Steen spørger Anders og Magnus om forårspløjning.
Have hold - Anders vil gerne tage holdet hvis der kommer mere end 10 tilmeldte

Ad 4. Årsprogram
Multihold 29/4 - kører
Ekstra voltigerings hold i april - kører
Voltigering 2 hold begynder/øvet 6/5 maj til september ud - kører
Have hold (se under bestyrelse)
Kanin hop hold - starter kun hvis der kommer instruktører
Lan party - under planlægning Rasmus og Mikkel vender tilbage med endelig program, den 2.5 kl 18:00 foreslået.
Rollespil - under planlægning

Opstart af rollespil
- Intro til "nye" instruktører (internt kursus med Rasmus, Davis og Trine)
- Forum i København (til nye instruktører)
- Tur til Flakfortet
- Søs og Steen indkalder "ældre" rollespillere til planlægningsmøde
- Vi blev enig om at starte holdet i Søholm og anvendelse af Typp's plantage
- Vi laver en arbejdslørdag hvor forældre hjælper til med at lave nogle telte/boder så spillet kan blive piftet op. Rasmus skaffer nogle tegninger.
- Tidligere ledere arrangerer en overnatningsweekend. Rasmus, David og Mikkel.
- Vi reserverer det sædvanlige areal på Kejserdal hvis muligt. Steen tager kontakt.

Ad 5. Evt.
Davids campingvogn duer ikke da den er umobil.

 

Referent: David


Opdateret den 3.4.2008