Bestyrelsesmøde den 8.5.2008

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde ved klubhuset i Søholm den 8. maj 2008
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødt: Steen Holm, Ole Jørgensen, Kristine Rye Svendsen, Trine Holm Søgaard, Rasmus Iversen, David Norsk og Anna Fjordbøge. Uden for bestyrelsen: instruktør Jette Søgaard.
Afbud fra: Rie Iversen, Søs Johansen og Nicolai Heerwagen.

Dagsorden
1. Siden sidst
2. Status for aktiviteter
3. Økonomi
4. Evt.

Vi mødtes i haverne i Søholm i det gode vejr, hvor voltigeringsholdet skulle være startet, men desværre var aflyst, idet hestene var blevet tilset af tandlæge. Holdets opstart derfor udsat til næste torsdag. Ole blev valgt som referent.

Ad 1. Siden sidst
Referatet fra sidst er godkendt

Ad 2. Status for aktiviteter

LAN-party
Hold netop afsluttet med stor succes.
Der har været en oprydningsdag i haverne, så alt skulle være klart til den nye sæson.

Multihold
Startet i tirsdags. Der var 28 fremmødte mod 18 tilmeldte. Det er mange deltagere, hvorfor det blev diskuteret om holdet evt. kan splittes op evt. med et sideløbende kaninhophold. Der mangler desværre instruktører til dette, men der er evt. mulighed for at nogle forældre vil hjælpe til – dette undersøges nærmere.

Tegnehold
Opstartet med 6 deltagere.

Rollespilhold
Er opstartet i tirsdags med 6 nye initiativrige leder.
Der var 14 deltagere føste gang, hvor der blev bygget landsbyer og lavet forberedelser til de efterfølgende tirsdage.

Nyt 4 H blad, 4 H For Dig:
Har set dagens lys. Interessante artikler og billeder kan indsendes til bladet.
Ingen havde dog p.t. nogen emner, det kommer måske senere.

Frederiksborgskue 24-25 maj:
Tilmelding har fundet sted, evt. transport af dyr arrangeres af Jette.

Roskilde Dyrskue 6-8 juni:
Flere var interesseret i at deltage. Vi satser på at få begge heste med. Vi håber på selv at kunne klare transporten i lejet hestetrailer. Det blev diskuteret om vores campingvogn skulle medbringes. Den skønnes dog ikke i stand til at klare turen, og har bedst af at blive stående i haverne.

Ad 3. Økonomi
Kontingent og holdopkrævninger på vej ud og de første indbetalinger er modtaget.
Marsvinevippe til Multiholdet. Rasmus og David laver en vippe efter mål. Alternativt koster en tilsvarende ca. kr. 500.
Begge heste har været til tandlæge pga. flækkede tænder. Anslået pris for behandling kr. 2000. Muligt skal behandlingen opfølges senere.

Fredensborg Kommune har behandlet ansøgningerne vedr. tilskud. Endnu er intet vedtaget, men foreløbige rygter tyder på, at der bliver bevilliget penge til sommersjov.

Ad 4. Evt
Næste møde er igen en onsdag, den første i juni.

Ole Jørgensen, referent.

 

 

Opdateret den 18.5.2008