Bestyrelsesmøde den 3.12.2008

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde på Humlebæk lille Skole den 3. december 2008
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødt: Ane Rasmussen, Anna Schneider, Alexander Typp, Alexander Heerwagen, Karen Østergaard, Ole Jørgensen, Steen Holm, Signe Jørgensen, Tobias Madsen.

Ej fremmødte: Anna Fjordbøge, David Norsk, Ida Christensen, Johan Dahl,, Kristine Rye Pedersen, Rasmus Iversen, Stephan Johansen, Søs Johansen, Trine Holm Søgaard

Dagsorden
1. Bestyrelsens arbejdsopgaver
2. Bestyrelsens forretningsorden (hvordan samarbejder vi, hvordan fordeler vi arbejdsopgaver ....)
3. Bestyrelsen konstituerer sig (hvem skal være formand, næstformand, kasserer, sekretær ...)
4. Kontingent for 2009 fastsættes
5. Årsplan for 2009 aftales
6. Andre forslag

Ad 1. Bestyrelsens arbejdsopgaver

Vi startede med lidt mad og lavede derefter en præsentationsrunde, hvor vi fortalte hvad vi hver især har lavet i 4H og hvilke forventninger vi har til bestyrelsesarbejdet.
Alle fik udleveret hæftet "4H bestyrelsens opgaver"
Bestyrelsesmedlemmer fra forgående periode fortalte om de opgaver som var udført tidligere.

Ad 2. Bestyrelsens forretningsorden

Der var tilslutning til forslag om at etablerer en særlig juniorbestyrelse som kun arbejde med planlægge og udføre selvvalgte 4H-aktiviteter.

Juniorbestyrelsen bestemmer selv hvordan arbejdet organiseres, udføres og hvornår de mødes.
Jette Søgaard tilbyder at være coach for juniorbestyrelsen.
Behov for penge og anden support forelægges bestyrelsen som sørger for den økonomiske og ressourcemæssige hjælp i det omfang det er muligt.
Første møde er planlagt til den 21. januar kl 19:00 på Humlebæk lilleskole.
Anna Schneider sørger for SMS til juniorlederne.

Forslaget om at oprette juniorbestyrelsen sættes til afstemning på mail blandt den samlede bestyrelse for endelig vedtagelse.

Den ordinære bestyrelse mødes onsdag den 14. Januar (Ane checker lige sin kursuskalender)

Ad 3. Bestyrelses konstituering

Steen Holm blev valgt som formand
Ole Jørgensen blev valgt som kasser
Ane Rasmussen blev valgt som næstformand

Ad 4.-6. Resterende punkter

Behandles på efterfølgende møder.

Tak for et hyggeligt møde
Steen Holm, referent.

 

 

Opdateret den 7.12.2008