Bestyrelsesmøde den 18.2.2009

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde på Humlebæk lille Skole den 18. februar 2009.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Ane Rasmussen, Søs, Johansen, Ole Jørgensen og Steen Holm.

Til orientering:

Alle ønsker om hvilken bestyrelse man deltager i, er nu modtaget:.

Ordinære bestyrelse består af:
* Ane Rasmussen
* Ole Jørgensen
* Steen Holm
* Søs Johansen

Juniorbestyrelsen består af:
* Anna Fjordbøge
* Anna Schneider
* Alexander Typp
* Alexander Heerwagen
* David Norsk
* Ida Christensen
* Karen Østergaard
* Kristine Rye Pedersen
* Rasmus Iversen
* Signe Jørgensen
* Tobias Madsen
* Trine Holm Søgaard
* Johan Dahl
* Stephan Johansen

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Siden sidst
2. Aktiviteter
3. Projekter

Ad 1.

Kejserdal
Steen m.fl. har været til møde i Kejserdal. De var interesseret i at vide om 4H bruger skurvognen. H vis ikke ville de gerne have den fjernet. Steen gjorde opmærksom på, at skurvognen bruges af rollespilsholdet. Konklussionen på mødet blev, at skurvognen overlever men flyttes nogle få meter.

Nabosag
Vi overvejer at plante en mindre hæk på 4H´s grund ud mod vejen.

Ad 2.

Skema
Ane har lavet et udkast til et skema, der skal gøre det lettere for juniorbestyrelsen at overskue, hvilke aktiviteter de vil deltage i i løbet af året. Skemaet bliver fremlagt ved juniorbestyrelsesmødet den 26. februar. Ideen er, at de unge krydser af ud for de aktiviteter de er interesseret i. Herefter hjælper den ordinære bestyrelse med mere information om aktiviteterne, tilmelding m.v.
Ane sørger løbende for at opdatere skemaet.

Hovedaktivitetsplan
Planen ligger på hjemmesiden, og vil løbende blive opdateret.

Ad 3.

Nordisk lejr
Hvad kan vi gøre for at samle penge ind så alle unge, der har lyst til at deltage, kan komme med?
Der kom forslag om banko med præmier. Præmierne skal indsamles af de unge selv.
Det er også en mulighed at sælge lodsedler

Bestyrelsen bevilger 300 kr pr deltager.

 

Næste møde den 18.3 kl 19:00-21:00 hos Ane


referent: Ane Rasmussen

 

 

Opdateret den 1.3.2009