Bestyrelsesmøde den 23.3.2009

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde hos Ane den 23. marts 2009.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Ane Rasmussen, Søs, Johansen og Steen Holm.
Sygemelding fra Ole Jørgensen

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Siden sidst
2. Aktiviteter
3. Projekter

Ad 1.

Økonomi
Landslotteri nærmer sig, vi skal bestille det øsnkede antal lodsedler, Steen sørger juniolederbestyrelsen om hvormang de tror de vil/kan sælge på Roskilde dyrskue og til personlig brug for Nordisklejr hjælp.
Tilskud fra kommunen er ikke meddelt endnu, så vi kender ikke vores økonomi for året.
Støtte/projektmuligheder beskrevet i listeform modtaget fra Regionen. Der er nok behov for en konsultation med regionens konsulent.
Der er bevilget støtte til et Sommersjovhold i uger 29.

Udveksling
Tobias og David er udtaget til at deltage i et udvekslingsprojekt i Estland til sommer hvor de skal møde 120 andre unge 4H'er og LU'er (landbo ungdom)
Vi har indstillet Tobias til Nordisk lederudviklingskursus i Grønland til sommer. Der er ingen afgørelse endnu

Skader
Noget af taget på den gamle kaninstald er blæst af. Steen prøver at skaffe hjælpere til opryning. Ole undersøger forsikringsforhold.
Jørgen udskifter den frostsprængte vandhave. Nu hvor vi har fået strøm forventes det at vi kan frostsikre til næste frostperiode.

Nabosag
Der opsættes et mindre hegn af levende pil.

Ad 2.

Vinterens Multihold og rollespilvåben fremstilling
Er gennemført og afsluttet med stor succes igen igen :-)

Klargøring af haverne
er fastsat til søndag den 26. april kl 11:00-14:00. Første hold forventes opstartet den 28.april. Så der skal klargøres haver, stald, kanin, køkken og skurområder. Vi plejer at have nogle hyggelige timer sammen hvor vi også får lidt at spise.

Nordisk lejr
Banko arrangement foreslås torsdag den 28.maj 19:00 - 21:00
Datoen konfirmeres med Juniorbestyrelsen (steen) og de igangsættes med at skaffe sponsorgaver.

Der bestilles 4H telte til arrangementerne, Sommersjov og Åbenthus (Steen)
Det kan overvejes om der også kan anvendes ting fra Grejbanken.

Multihold
Er næsten færdig med planlægning og datoer, priser mm, kan slås op.
Rollespil for de mindste drenge ønskes på multiholder. Der spørges på Juniorbestyrelsesmødet om der er nogen som kan hjælpe eller kender nogen. (steen). Der spørges i en ungdoms institution om der kunne være en instruktør der (Søs)

Rollespilhold
Er næsten færdig med planlægning, slås op når voksenvagterne er taget.

Ad 3.

Der annonceres efter forældre som vil danne en lille fundraising gruppe til at søge midler til forskellige projekter i Søholm 4H.
Der findes så mange fonde og støttemuligheder som passer til vores aktiviteter og formål og som vi burde søge.

Vi opretter en ønskeliste over behov/ønsker i Søholm 4H:
eks. bålhytte, udekøkken, kaninbure, redskaber, udenomsfaciliteter, fliser ol

 

Næste møde den 20.4 kl 19:00-21:00 på Humlebæk lille Skole.

Tak til Ane for lækker tærte :-)


Referent: Steen

 

 

Opdateret den 1.4.2009