Bestyrelsesmøde den 18.5.2009

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde på Humlebæk lille Skole den 18. maj 2009.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Ane Rasmussen, Ole Jørgensen, Steen Holm og Søs Johansen.

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Siden sidst
2. Økonomi
3. Aktiviteter

Ad 1.

Steen har skrevet til Hanne Larsen fra 4HØst vedr. muligheder om tilskud fra 4HØst. Hun har ikke meldt tilbage endnu, så Steen rykker for en mødedato.

Vedr. forsikringer, er det slået fast at 4H organisationen har en kollektiv forsikring der dækker vores instruktører. Medlemmerne er ikke dækket af forsikringen, og der henvises til egne fritids/ulykkeforsikringer.

Planten Bjørneklo har holdt sit indtog på Kejserdal, hvor rollespillerne holder til. Bjørn Heerwagen har kontaktet kommunen, som vil gøre noget ved sagen.

Der er åbnet op for et samarbejde med Hesselrød Rideklub, som ligger i nærheden. Det åbner op for nye muligheder, og evt. samarbejde med dem til bl.a. stævner o.l.

Ad 2.

Klubben har modtaget medlemstilskud på ialt 42900. Lidt mindre end forventet, selv om vi har forøget vores medlemstal. Reglen er, at man kun kan øge beløbet for medlemstilskud med 10% pr. år.

Kommunen har nyligt godkendt vores ansøgning om refusion af stald og faciliteter på 40800. Beløbet er det samme som sidste år, og aftalen løber frem til 1/4-2010.

Budget gennemgået. På grund af mindre medlemstilskud end forventet mangler vi ca. 10-12000 kr., som skal finansieres på anden vis.

Vedr. heste: der efterlyses Tænkebox omkring hestene til vinter. Dette for at finansierer købsprisen frem for at sælge dem - med uoverskuelige konsekvenser for børnene. Det kunne f.eks. være en form for partsordning, ligesom vi kunne lave forskellige aktiviteter i forbindelse med vore arrangementer. Ane udarbejder et forslag til næste møde.

Ad 3.

Der er planer om at oprette et nytfredags- multihold, da der er ca 15 på venteliste til dette hold. Jette har fået fat i nogle voksne holdledere til holdet og det vil samtidig blive fastsat regler for hold-start, hvor der bl.a. skal udfyldes skemaer til indsendelse til Rigspolitiet.

Nogle af de nye holdledere har efterlyst evt. hundegårde, så de kunne tage deres hunde med. En enig bestyrelse afviste at imødekomme dette, under hensyntagen til både børn og kaninernes sikkerhed og trykhed.

Rollespillerne har lidt svært ved at komme fra start. Der er p.t. 15-18 deltagere, men de har helt klart behov for lidt starthjælp. Steen og Søs forsøger at hjælpe.

Kaninhopholdet er åbnet for tilmelding på hjemmesiden.

Roskilde dyrskue.
Vi deltager med 3 heste. Jette prøverat lave en aftale med en vogmand, som kan køre med 7 heste, hvor vi så kan sælge de resterende pladser til andre interesserede for kr. 375 pr. hest.

Vi regner med at kunne sælge en del lodsedler på Dyrskuet, så der bestilles yderligere 500 stk.

 

Næste møde den 17. juni 2009 kl. 19.00 - 21.00 på Humlebæk Lille Skole

 


Referent: Ole

 

Opdateret den 27.5.2009