Bestyrelsesmøde den 22.6.2009

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde på Humlebæk lille Skole den 22. juni 2009.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Ane Rasmussen, Ole Jørgensen, Steen Holm og Søs Johansen.

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Siden sidst
2. Aktiviteter
3. Økonomi

Ad 1.

Bevillinger
Hanne Larsen stopper som konsulent for 4H. Steen vil forsøge at få en aftale med konsulent, Dorthe Kimer, vedr. regler om tilskud i stedet for.

Roskilde Dyrskue
Roskilde Dyrskue er vel overstået. Søholm 4H stod for afvikling af DM i 4H. Klubben høstede stor ros fra de andre klubber for arrangementet.
Jette samt alle hjælpere har gjort er kæmpe stykke arbejde og fortjener masser ros.
I alt deltog 30-40 hjælpere og udstillere fra Søholm. Det er det største fremmøde hidtil.

Anna Steffensen i samarbejde med Trine Søgaard og Wallentin vandt 1. præmie i voltigering/ Showklassen - Et stort tillykke med sejren ;-)

Grillaften
Den 16. juni blev der afholdt grillaften med tæt på 80 deltagere, tørvejr og gang i grillen!

Nordisk Lejr
Der er indsamlet omkring 1000 kr. pr. pers. til tilskud til Nordisk Lejer. Beløbet består af tilskud fra klubben, Venneforeningen, salg af lodsedler og Sponsergavelotto. Ud over dette tilskud vil de instruktører, der er tilknyttet Sommersjov i uge 29. tjene et supplerende beløb.

Sommersjov
Holdet blev fyldt op i løbet af 5 minutter . Der forventes omkring 35 deltagere ialt.

Ad 2.

Fredagsholdet (Fredag 16.00 - 18.00) med Kristine og Bruno som instruktører er startet op med 6 deltagere. De leger bl.a. gamle lege og laver bålmad.

Kaninhopholdet (Fredag 16.00 - 18.00) med Signe og Klare som instruktører er også startet op med 3 deltagere.

Åbent Hus
Den 22. august er der Åbent Hus arrangement.
Der skal arrangeres klubmesterskab og andre aktiviteter. Det blev foreslået, at vi tager succesen op fra Roskilde Dyrskue og laver 10 kamp.
Der skal også bestilles telte.

Rollespil
For at undgå uenighed opfordres rollespillerne til at nedskrive et regelsæt.
Måske kunne det være en hjælp at få lidt inspiration fra en gæsteinstruktør (Evt. fra Fredtoften).
Søs vil undersøge, om der er mulighed for at nogle af rollespillerne deltager som "føl" under sommersjov i Fredtoften.

Ad 3.

Ikke noget nyt

 

Onsdag den 5. august. Vi mødes kl. 19.00 i Søholm til planlægning af aktiviteter til Åbent Hus.

 


Referent: Ane

 

Opdateret den 8.7.2009