Bestyrelsesmøde den 5.8.2009

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt i haverne i Søholm .
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Ane Rasmussen, Ole Jørgensen, Steen Holm og Søs Johansen.

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Siden sidst
2. Aktiviteter
3. Økonomi

Ad 1.

Sommersjov i uge 29 er afviklet med stor succes. Der var mødt 40 børn og ca. 10 ledere, med Steen og Jette som tovholdere og igangsættere for øvrige instruktører.

Der blev via sommersjov hvervet flere nye medlemmer til klubben, og der er flere i vente. Herunder er flere af deltagerne tilmeldt ex. Kaninhopholdet.

Nordisk Lejr er afholdt. Det blev desværre kun til 3 dage, da nogle af deltagerne havde fået konstateret H1N1 (influenza A, Svineinfluenza) - kært barn har mange navne (ref.) og måtte sendes hjem.

Steen har arrangeret et møde med Dorte Kimer, sammen med den nye konsulent (Peter) for 4 H Region Øst, som afløser Hanne Larsen. Meningen med mødet er at få oplysning om, hvordan vi evt. kunne få andel i Regionsmidlerne. Mødedato: Tirsdag den 18. August kl. 1700 i haverne i Søholm.

Der er kommet opslag fra kommunen vedr. forskellige kurser - som er gratis. Kurserne vil blive lagt på hjemmesiden og interesserede f.eks. bestyrelsesmedlemmer, instruktører og hjælpere kan melde sig til kurserne.

Det gamle 4 H Frederiksborg Amt råder over forskellige effekter, som er fælleseje mellem 4 H og Landbo Ungdom. For ikke at effekterne ikke skal forsvinde ud i den blå luft, vil Steen kontaktet kommunen, for evt. at få tilsagn om tilskud til leje af lokale til opbevaring af effekterne.

Ad 2.

Rollespilsholdet: kører lidt trægt, da det kniber med at få lederne på holdet til at tage ansvar for holdet. Der indkaldes snarest til møde, for at få holdet op at køre eller alternativt nedlægge holdet.

Fredagsholdet: Er kommet godt i gang, og er oppe på 10 deltagere.

Heste: Der foreslået en partsordning, hvor fodring, pasning osv. af hestene indgår. Evt. vil en rideskole overtage en af hestene i vinterhalvåret.

Mølledag: søndag den 9/8-2009 kl. 11-17 (er i skrivende stund afholdt med godt vejr).

Åbent Hus: Lørdag den 22. august 2009. Foreslåede aktiviteter: 10-kamp, Air-Track, Bål-aktiviteter, fiskedam, pony-trækning. (I skrivende stund er åbent hus desværre aflyst pga. udbrud af pelsmider hos vore kaniner).

Klubstævne: Forventes afholdt i en weekend i september måned.

Ad 3.

Ikke noget nyt

 

Næste møde: afholdes onsdag den 9. September. kl. 19.00 i Søholm.

 

Referent: Ole

 

Opdateret den 17.8.2009