Bestyrelsesmøde den 6.10.2009

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt på Hunlebæk Lilleskole.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Ane Rasmussen, Ole Jørgensen og Steen Holm.

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Siden sidst
2. Aktiviteter
3. Økonomi

Ad 1.

Mødereferat vedr. sidste bestyrelsesmøde gennemgået og godkendt.

Klubstævne afholdt den 190909 kl. 09-17 i ualmindeligt godt vejr, hvorfor vi undlod at sætte telte op. Stævnet godt besøgt hele dagen med i alt ca. 80 fremmødte. Husk i forbindelse med arrangementer fremover både mad og drikke til dem, som er der hele dagen !
Steen har sendt ansøgning vedr. lokaletilskud for 2010 til kommunen. Ansøgning vedr. staldleje fremsendes inden årets udgang !

Heste:
Zeba er midlertidigt udlånt til Norge frem til 010510. Der er udfærdiget lånekontrakt, hvoraf det fremgår, at låner har forkøbsret til en aftalt pris på kr. 20.000. Besked herom skal gives senest 010310.
Note: Ved evt. salg, er der i bestyrelsen enighed om, at Jette Søgård får dækket omkostninger (kr. 3000) i forbindelse med de udgifter hun har haft i de sidste måneder på tilridning af Zeba i salgsøjemed.
Prins og Valentin bliver sæsonopstaldet på Langstruplund, jf. den indgåede aftale.
Der er stadig ledige pasningsparter på hestene,

Kaniner:
Der er stor tilslutning vedr. pasning af 4 H kaniner til vinter, hvor mange har meldt sig.

Opbevaring:
Steen fremlagde tilbud om at leje del af staldlænge i Dageløkke, til opbevaring af foreningens mange effekter. Lejeaftalen vedtaget. Lejen ansøges formidlet af Venneforeningen.

Ad 2.

Dyrskue på Sct. Helene i Tisvilde den 121009:
Tilmelding er udsendt.

Vinterhold:
Starter op 1. gang tirsdag den 201009, med bla. syhold, gymnastik og gøgl. Vinterholdet kører hver 14. dag i alt 4 gange. Gitte/Ane tager syholdet. Madholdet spørges igen.Juuniorbestyrelse spørges om hold.

Klargøring af 4 H haverne:
Fastsat til søndag den 251009 kl. 10-14. Alle som ønsker at give 4 H en hjælpende hånd med diverse opgaver er velkomne. Der vil være forplejning på dagen.

Multikursus i Præstø den 311009-011109:
Forskellige muligheder blev diskuteret. Hvis der er mindst 20 deltagere, overvejes det at leje bus til fælles kørsel til Præstø. Det blev besluttet, børn skal betale gebyr på kr. 250 + kr. 100 for transport. Foreningen dækker øvrige udgifter til transport. Der arbejdes med, at få samlet deltagere til turen.

Generalforsamlingen
Er i år fredag den 30. Oktober. Udkast til formandens beregning gennemgået og vedtaget, og vil blive udsendt pr. mail til medlemmerne inden generalforsamlingen. Opgaverne til generalforsamlingen gennemgået og uddelegeret.
Steen fremlagde forslag til arbejdsplan for 2009/2010, og der var enighed om, at fremover kun skal være én bestyrelse, hvorfor juniorbestyrelsen udgår, og afløses af en aktivitetsgruppe til de forskellige aktiviteter.
Menuen er som tidligere, jette skaffer opskrift og indkøbelisten. Øl og Vand indkøbes af Steen.
Madlavning starter kl 16:00 Ane er koordinator, der efterlyses 3 yderligere voksne. Der er brug for en del unge til at tilberede salatbordet.
Nåleuddeling foretages af Ane, Steen laver lister og nåle parat
Pokaler og ledernåle uddeles af Steen.
Kager. Der udskrives en lille kage konkurrence over temaet "4H og Halloween"
Natteløb, udsmykning og altenativ beretning tages op med juniorbestyrelsen i morgen.
Banko, Anni spørges om plader, præmier har vi.
Oprydning kl 21:00 Steen er koordinator, der efterlyses 4 yderligere voksne.

Ad 3.

Ole arbejder på at indkassere de sidste kontingenter og holdbetalinger.

 

Referent: Ole

 

Opdateret den 12.10.2009