Bestyrelsesmøde den 25.11.2009

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt på Hunlebæk Lilleskole.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte:Ane Rasmussen, Kristian Hougaard, Ole Jørgensen, Steen Holm; Stephan Johansen, Søs Johansen, Tobias Madsen, Trine Holm Søgaard

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Konstituering af bestyrelsen (hvem skal være formand, næstformand, kasserer, sekretær mm)
2. Forretningsorden (mødeform, hvordan beslutter vi, information til hinanden, hvem laver hvad)
3. Årsplan
4. Kommende aktiviteter (julefrokost for juniorer, nye aktiviteter og hold)
5. Evt.

Ad 1.

Voksenrepræsentanter:
Ane Rasmussen
Kristian Hougaard
Ole Jørgensen
Steen Holm
Søs Johansen

Juniorrepræsentanter:
Anna Fjordbøge
Ida Christensen
Stephan Johansen
Tobias Madsen
Trine Holm Søgaard

Alle bestyrelsesmedlemmer deltager på lige vilkår i de traditionelle bestyrelsesopgaver.

Bestyrelsen var enig om at fordele opgaverne således:

Ane: Intern sekretær
Søs: Pladsansvarlig
Trine: Arrangementer - planlægge, afholde og koordinere
Stephan: "Altmuligmand", hjemmeside til rollespillere
Kristian: PR, Kasserer på sidelinien, regionsmøder, landsmøder
Tobias: Regionsmøder, landsmøder

Ole og Steen blev valgt til hhv. Kasserer og formand

Ole: Kasserer
Steen: Formand

Ad 2.

Hvor ofte: Der afholdes møde ca. en gang om måneden
Varighed: 2 timer fra kl. 19.00 - 21.00
Forplejning: Kage og sodavand
Indkaldelse: Der indkaldes pr mail
Beslutninger: Konsensus - Diskussion til vi opnår enighed

Ad 3.

Årsplanen planlægges ved næste møde d. 13. januar.
Alle forbereder til næste møde, et forslag til aktivitetsplan for 2010. Der medsendes årsplan 2009 for Søholm 4H, aktivitetsplan 2010 for 4H Øst samt kalender for 2010.

Ad 4.

Tag på læskur
Taget på læskuret er blæst af igen. Søndag den 29. november flyttes alt materiale, der ikke kan tåle at stå under åben himmel ud på fjernlageret. Steen sender mail ud til medlemmerne med ønske om hjælp til opgaven.

Julefrokost
Der afholdes julefrokost for juniormedlemmer den 12. december kl. 16 - 20. Tobias og Stephan laver indbydelse og Steen sørger for lokale samt sodavand. Under frokosten vil der være to voksensupportere tilstede.

Ad 5.

Alle bestyrelsesmøder i 2010 blev fastlagt, og bliver lagt ud i kalender på hjemmeside.

 

Referent: Ane

 

Opdateret den 12.12.2009