Bestyrelsesmøde den 13.1.2010

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt på Humlebæk Lilleskole.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Ane Rasmussen, Kristian Hougaard, Ole Jørgensen, Steen Holm; Stephan Johansen, Søs Johansen, Tobias Madsen, Trine Holm Søgaard, Ida Christensen og Anna Fjordbøge.

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Konstituering af bestyrelsen (sidste poster)
2. Siden sidst
3. Kontingent
4. Årsplan
5. Aktiviteter
6. Evt.

Ad 1.

Ida Christensen blev valgt som næst formand.
Anna Fjordbøge vil arbejde med PR

Ad 2.

Julefrokost blev aflyst, invitation i bedre tid næste gang.
Tilbud modtaget på renovering af kaninstaltag, fundrasinggruppen prøver at finde pengene, ellers må vi selv prøve at udbedre skaderne.
De ødelagte tagplader skal fjernes, der indkaldes til arbejdsdag lørdag den 27. februar [Steen]

Ad 3.

Kontingent fastsat til 400 kr for året 2010 og opkræves med 100 kr pr kvartal.
Efterfølgende er vedtaget ved mail, at det er muligt at indbetale samlet for hele året med 300 kr.
Vi prøver at finde et administrationsprogram til hjælp [Steen]

Ad 4.

Årsplan udarbejdet og godkendt. Lægges ud på hjemmesiden [Steen]

Ad 5.

Vinterhold-forår:
Gøglerhold; tilskud ikke behandlet hos DUF, vi udsætter til næste gang.
Hestehold: Trine er instruktør
Computerhold; Tobias er instruktør (spørger også Rasmus eller Philip).
Madholdet; det checkes om de er klar til en sæsson igen [Steen].
Tegneseriehold; Ida er instruktør.
Syholdet; Gitte og Ane er instruktører.
Gymnastikholdet; Pernille er instruktør.

Rollespilvåbenfremstilling:
Instruktører er Søs og Hanne. Holdet er oprettet.

Ida og Anna vil gerne lave et Kæledyrs-kørekort kursus (kanin)

Hold som ønskes:
Multihold, Havehold, Dyrskuehold.
Ved næste møde planlægges hvordan vi kommer igang.

4HØst møde:
Ida og Steen tager til mødet den 28. februar.

 

Ad 6.

Næste møde er 10. februar.
Ekstraordinær generalforsamling hvor 4.kvartal 2009 regnskab godkendes afholdes også den 10.2 [Steen indkalder]

 

 

Referent: Steen

 

Opdateret den 8.2.2010