Bestyrelsesmøde den 10.2.2010

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt på Hunlebæk Lilleskole.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Trine, Kristian, Stephan, Tobias, Søs, Steen, Ole, Jette
Fraværende: Ane, Anna, Ida.

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Siden sidst
2. Organisation
3. Aktiviteter
4. Økonomi
5. Evt.

Ad 1.

Referat fra sidste møde godkendt.

4H-landsorganisationen: Der arrangeres gensynsweekend for nordisklejr deltagere 6.-7. marts.
4H-Øst: Referat fra 4Høst møde den 28.1 med deltagere Ida og Steen. Omfattende kursus og aktivitetsplan udarbejdet. Der er massere af aktiviteter som vi kan deltage på.
Ansvarsområder,
Roskilde dyrskue, Jette: afholdes 3.-6. juni. Vi står igen for DM i 4H (Søs og Hanne). Tilmelding skal ske inden 1.5 der bliver et mindre gebyr for alle hjælpere/deltagere. Der afholdes et planlægningsmøde den 1.3 kl. 19:00 på Humlebæk Lilleskole.
Pladsansvarlig Søs: ugentlig tilsyn med haveområdet. Præsening over halm ligger nu fint.
Hesteansvarlig Jette: Alle heste har det fint og er i god fysisk- og fodermæssig stand. Zeba kommer retur den 20.2.
Venneforeningen udskriver en design konkurrence "støttemærkat" som skal bruges i forbindelse med fundraising og sponsorkontrakter. Præmien er en 4H rygsæk eller tshirt.
Til årets Europarally er indstillet Tobias og David.
Aktive hold,
Rollespilvåben, Søs: kører efter planen, dog med en aflysning pga snestorm.
Vinerhold: Hestehold (Trine) er kommet fint fra start. Pga af sygdom forventes tegneserieholdet (Ida) først at starte næste gang. Computerholdet (Tobias) er med 4-5 glade drenge. Gymnastikhold (Pernille), Syholdet (Gitte+Ane) og madholdet (Agnete+Inga) kører med stor interesse.

Ad 2.

Af de mest relevante kurser som er oprettet af 4H-Øst:
Fundraising, kan være interessant for nye medlemmer af vores fundraisinggruppe, idet gruppen allerede har deltaget i lignende kursus arrangeret af kommunen.
Kasser/økonomi den 16.2 + 20.4, Relevant for Ole og Kristian i forbindelse med at få andel i de projektmidler som er bevilget til 4H-Øst.
Rollespil, den 28.4 er relevant for leder og hjælpere af vores rollespilhold. Vi undersøger mulighed for deltagelse og søger kurset afhold i Humlebæk.
Landsdelkursus, den 6.3 - Sorø, relevant for Anna og Ida for at kunne opstarte kæledyrs kørekort kurser i foråret. Mange interessante hold, så vi opfordre alle 4H'er til deltagelse.

Dialog om hvordan at bestyrelsesarbejdet kan være en attraktiv og udfordrende opgave.
Det bør være således at en bestyrelsespost kan udføres som et overkommeligt arbejde.
Vi går i tænkeboks om hvordan arbejdet kan decentraliseres og uden den store administration.
Det er sikkert, at en stærk klub er affødt af en engageret bestyrelse. Vi vil gerne sikre en fortsat aktiv klub i fremtiden.

Ad 3.

De kommende sommeraktiviteter skal igangsættes. Der er behov for at afdække interesse samt mulige instruktører og hjælpere.
Vi afholder derfor et "Forældremøde" den 8.3 kl 19:00 på Humlebæk lille Skole.
Søs, Kristian og Steen er ansvarlig for gennemførelse af arrangementet.
De fremmødte deles ud i interessehold, planlægger indhold og datoer, vurderer behov for materialer og værktøj. Holdene han herefter annonceres til medlemmerne med holdpris og terminer.

Ad 4.

Vores 2009 regnskab viser et overskud på 3000 kr. Der er sidste år modtaget mange forskellige tilskud, som vi ikke nødvendigvis ikke kan være sikre på at modtage i år. Fastsættelse af kontingent og holdbetalinger vurderes rimelige til at fastholde klubbens økonomi, så de samme principper vil blive genbrugt fremover.

Kristian og Ole forsøger med en stak billag at få andel i 4H-Øst projektmidler, bl.a. ved deltagelse på de annoncerede kurser.

Venneforeningens Fundraisinggruppe har støttet instruktører med at skaffe tilskud til Gøglerkursus.
Ligeledes søges der om tilskud til at genetablere kaninstalden.
Hjemmesiden er udvidet med en "Støtte" sektion hvor der angives muligheder for at støtte Søholm 4H.

Ad 5.

Næste bestyrelsesmøde er efter planen (se kalender på hjemmeside) den 10.3
Generalforsamling 4Høst den 15.4, Mulige deltagere; Steen, Ida og Tobias
Ungeweekend 12+ afholdes den 24.-25.4. Vi skaffer mere information og omtaler på hjemmeside.
Juniorlederkursus 4 forventes arrangeret først i april. Mere information senere.
Arbejdsdag, Der skal fjernes ødelagte tagplader på kaninstald.(højest et par timers varighed) afholdes den 27.2 kl 11:00.


Referent Steen

 

Opdateret den 16.2.2010