Bestyrelsesmøde den 21.4.2010

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt på Hunlebæk Lilleskole.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Ane Rasmussen, Kristian Hougaard, Ole Jørgensen, Steen Holm, Stephan Johansen, Søs Johansen, Tobias Madsen, Trine Holm Søgaard.
Fraværende: Anna og Ida.

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Siden sidst
2. Aktiviteter
3. Evt.


Ad 1. Siden sidst

Referat fra sidste møde godkendt.

Regnskabskursus
Kristian og Ole deltog på 4H Østs regnskabskursus i april. Kursets omhandlede følgende: Hvad indebærer det at være kasserer i en forening? Hvilke krav er der til regnskab og medlemsregistrering? Din klub kan få dækket op til 25% af udgifterne, hvis aktiviteterne kan gå ind under de projekter der er søgt penge hjem til. Medbring klubbens bilag, og få hjælp til udfyldning af skema.
Kurset henvendte sig mest til personer uden særligt kendskab til regnskaber og det udleverede materiale "Vejledning for kasserer" vil være godt for nye at støtte sig til.
Deadline for ansøgning om projektmidler er allerede den 2. maj. I den forbindelse skal der findes masser af bilag frem, og det bliver lidt af en udfordring at nå deadline.

Roskilde Dyrskue
Trine har lavet en flot hjemmeside til 4H DM på Roskilde dyrskue: www.4hdm.dk
På siden er det bl.a. muligt at læse regler, flotte billeder mm.

Ti-kamp-gruppen til Roskilde dyrskue er i gang med planlægningen og har bl.a. sendt en liste til Jette med information om, hvilke materialer der er brug for.

4H Øst - Generalforsamling
Steen deltog ved H4 Øst´s generalforsamling den 15. april. Pia Fogde blev valgt til ny formand for bestyrelsen og Steen blev valgt til suppleant.
Steen fortalte at 4H Øst er ved at oprette en "Grejbank" og i den forbindelse er der indkøbt en stor trailer samt en hoppeborg, som det er muligt at låne til div. arrangementer.
Generalforsamlingen besluttede at hæve klubbernes mulighed for at få dækket udgifter fra 25% - 40% (i forbindelse med projektmidler)

Foundraising
Foundraisinggruppen har søgt Friluftsrådet om midler til et udekøkken samt telte. Vi har fra Johannes Fog's fond fået afslag på istandsættelse af kaninstalden, men gruppen har besluttet at ændre oplægget og søge igen, denne gang kun om materialer..
Der vil blive søgt midler til nye kaninhop, hestevogn og sikkerhedsudstyr samt hegnsmateriale.

Logokonkurrence
Nina Lynge Petersen vandt logokonkurrencen med et meget fint sommerfuglelogo. Præmien var et par flotte gule 4H gummistøvler.

Skurvogn i Kejserdal
Kommunen har henvendt sig til foreningen vedr. skurvognen. De vil fjerne den, da de mener, at den er i for dårlig stand. Steen har forhørt sig hos kommunen, om de vil flytte den for os, hvis vi reparerer og maler den. Det mener kommunen godt, at de vil være med til.
Stefan tilbød at samle et hold til at give skurvognen en "makeover"

Ad 2. Aktiviteter

Program for sommeren 2010
Ridehold: Mandag
Ridehold: Mandag
Kaninhold: Mandag
Multihold: Tirsdag
Rollespilhold: Torsdag
Dyrskuehold: Torsdag
Hestehold: Lørdag

Roskilde Dyrskue
Søholm 4H skal stå for konkurrencerne. Jette har sørget for at foreningen får et lille areal på ca. 10 x 20m til bl.a. 10 kamp og smådyrsaktiviteter.
Vi får også plads i Ring B til hesteagillity og cykel-ringridning.
Jette sender en liste ud med oplysninger om, hvem der er ansvarlige for hvilke aktiviteter. Der vil også blive indkaldt til et informationsmøde for de forældre der har børn, der skal deltage.

Sommerlejr
I uge 27 (7. - 11.juli) afholdes der sommerlejer i 4H Søholm.
Udgangspunktet er rollespil, hvor alle skal inddrages… Også dyrene;-)
Den nærmere planlægning er i gang.

Ad 3. Eventuelt

Næste møde afholdes den 12. maj kl. 19.00 på Humlebæk Lille Skole

 

Referent Ane

 

Opdateret den 9.5.2010