Bestyrelsesmøde den 12.5.2010

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt på Humlebæk Lilleskole.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Ane Rasmussen, Kristian Hougaard, Ole Jørgensen, Steen Holm, Stephan Johansen, Søs Johansen,, Trine Holm Søgaard.
Fraværende: Tobias Madsen, Ida christensen og Anna Fjordbøge.


Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Siden sidst
2. Organisation
3. Aktiviteter
4. Økonomi
5. Evt.

1. Siden sidst

Referat fra sidste møde godkendt.

Vi har fået "tilbudt" skurvogen på Kejserdal af kommunen,
Det er en "gave" som vi har svært ved at sige ja til , idet det koster et betydeligt beløb til fortskaffelse, hvis den på et tidspunkt ikke skal bruges mere. Rollespillerne har svært ved at undvære skurvognen, så vi prøver at argumenterer for at slippe for ejerskabet, alternativt at vi får kompensation for en senere destruktionsudgift.
Steen skriver et brev til kommunen.

Vi har fra kommunen fået en anmodning om udtalelse for en ændring af organisering af det folkeoplysende område. Indholdet er svært overskueligt. Vi håber på at vores interesser er tilgodeset ved vores medlemsskab af Kulturelt Samråd.

Dagsorden denne gang også udsendt til alle hjælpere og instruktører med mulighed for at komme med emner til mødet. Ingen forslag modtaget.

2. Organisation

Som et forsøg på at nedbringe tid på opkrævning og rykninger, forslås at vi køber netadgang til et web-system som kan hjælpe os med det. Pris omkring 4000 pr år og 1000 kr i oprettelse. Der var enighed om, at det er en god ide at prøve om det kan gøre de administrative byrder mindre.
Når adgangen til systemet er etableret, skal alle betyrelsesmedlemmer prøve systemet og prøve at finde ud af hvordan det kan bruges for den enkelte.

Til næste gang kommer alle med forslag til, hvordan bestyrelsesposter kan gøres direkte attraktive.

Anna og Ida's forslag til minimedlemsblad glæder vi os til at se næste gang.

3. Aktiviteter

Henvendelse fra Møllegruppen om et arrangement den 15. august.
Vi spørger de forskellige aktivitetshold om de vil stille med nogle konkrete aktivietter og hjælpere.
Umiddelbart kunne følgende aktiviteter være relevante: Kaninhop med sløjfe spring, ponytræk samt popcorn og pandekager. Deadline for tilmelding af aktivieter er 4. juni.

Ingen forslag til nye aktiviteter nu.

4. Økonomi

Der er stillet forslag om indkøb af internetadgang så der bl.a. kan etableres overvågning på vores dyr og arealer. Pris omkring 2000 pr år samt 1000 kr i etablering. Forslag blev vedtaget.

4H-lodsedler modtaget. Det blev besluttet at sælge lodsedler med det formål, at skaffe penge til vores internet investering.

5. Evt.

Mere deltaljeret program for Sommerlejr I uge 27 (7. - 11.juli) ligger nu på hjemmesiden.
Vi forsøger at leje 4HØst's hoppeborg til arrangementet. Søs vil gerne hente, hvis bil kan trække. Steen spørger efter trailerens registrerings attest. Hoppeborgen "bor" i Rønnede og der tilbydes km-afregning for afhentning og tilbagebringning .

Rollespilholdet forsøger at få flere deltager på holdet. Steen har kopieret nogle Rollespil brochurer (ligger også på nettet, under Links).

Næste møde er den 9. juni kl. 19.00 i Søholm haverne og ligger en uge før den planlagte grillaften for medlemmer og forældre i haverne.

 

Referent Steen

 

Opdateret den 15.5.2010