Bestyrelsesmøde den 9.6.2010

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt Søholm haverne.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Tobias Madsen, Ida christensen, Anna Fjordbøge, Kristian Hougaard, Ole Jørgensen, Steen Holm og Trine Holm Søgaard.
Fraværende: Ane Rasmussen, Stephan Johansen, Søs Johansen.


Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Siden sidst
2. Organisation
3. Aktiviteter
4. Økonomi
5. Evt.

ad 1. Siden sidst

Referat fra sidste møde godkendt.

Vi har fået "landzonetilladelse" til placering af skurvogen på Kejserdal af kommunen,
Den skal rykkes ca 20 til en anvist og godkendt plads ved siden af "hunde containeren" .

Dyrskueholdet: er nu afviklet og har formodentligt forbedret deltagernes chance for præmie på Roskilde dyrskue.
Hesteholde om lørdagen: køre nu med 5 deltagere (der er 1 ledig plads)
Kaninhopholdet om mandagen: kører med 8 deltagere (der er plads til flere)
Multiholdet om tirsdagen: Er fyldt med 35 deltagere (der er 5 på venteliste) Det kører helt fint siger Ida.
Rollespilholdet om torsdagen: der omkring 7-12 deltagere, men kun 5 tilmeldte ! (der er plads til mange flere)
Roskilde dyrskue: en stor succes i 3 dage med 40-50 aktive udstillere og hjælpere fra Søholm (billeder ligger nu på hjemmesiden)

ad 2. Organisation

Forslag til hvordan at bestyrelsesposter kan gøres mere attraktive. Ingen konkrete forslag.
Mini medlemsblad blev diskuteret. Flertal for en papirudgave som kan uddeles på hold.
Miniblad til næste møde, udarbejdes af Anna og Ida.

ad 3. Aktiviteter

Landzonetilladelse er modtaget. Vi skal flytte den inden 1.7.
Steen spørger Moto cros klubben om hjælp. Ole spørger Jacob på Holtegård om han kan hjælpe.

Forslag om udvidelse af aktiviteterne om mandagen til at aflaste multiholdet om tirsdagen (vi mangler nogle instruktører og hjælpere)

Mølledag den 15. august : ingen tilsagn fra de enkelte hold om deltagelse. Hoppeborgen kan ikke lejes på den pågældende dag.
Vi spørger en gang til på holdene om nogen kan deltage, eller meddeler vi Møllegruppen af vi ikke i år kan deltage.

Der er behov for tørt brænde tll multiholdet. Vi fuinder et godt tilbud.

Sommerlejr i uge 27: Trine, Tobias, Anna og Ida satte sig samme og planlagde sommerlejren i detaljer.
Hoppeborgen er lejet, "bor" i Rønnede så vi skal have fundet en der vil hente og bringe. Der tilbydes km-afregning.

ad 4. Økonomi

Vi kan forvente en nedgang i de kommunale tilskud på 10-15.000 i år.
Kontingent og holdopkrævninger tager meget tid.
Det ser ud som om at det er Foreningspakken.dk som bliver det foretrukne system til opkrævninger. Steen går videre med tilslutning til systemet.

Fundraisinggruppen arbejder videre med fondsansøgninger og sponsoraftaler.
Der ligger nu færdige projektbeskrivelser på hjemmesiden, under Støtte.

4H-lodsedler kan stadig sælges. Indtægter bruges til at skaffe penge til vores internet forbindelse.

ad 5. Evt.

Næste møde er den 11. august kl 19:00 i Søholm haverne og ligger ca 14 dage før det planlagte åbenthus arrangement.

 

Referent Steen

 

Opdateret den 15.6.2010