Bestyrelsesmøde den 11.8.2010

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt Søholm haverne.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Tobias Madsen, Ole Jørgensen, Steen Holm og Trine Holm Søgaard.
Fraværende: Ane Rasmussen, Stephan Johansen, Søs Johansen, Kristian Hougaard, Ida christensen, Anna Fjordbøge.

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Siden sidst
2. Organisation
3. Aktiviteter
4. Økonomi
5. Evt.

ad 1. Siden sidst

Referat fra sidste møde godkendt.
Hesteholdet om lørdagen: stoppet med udgangen af juni. Der overvejes nye initiativer på området.
Kaninhopholdet om mandagen: Der er plads til flere, mangler voksen tilstedeværelse. Vejledning om regler og metoder tilbydes.
Multiholdet om tirsdagen: Nu 39 deltagere. Vejledning om dyrskue regler om fremvisning og bedømmelse tilbydes.
Der forventer ansøgning om materialer til bænke i skurvogn, plantekasser i haverne på et senere tidspunkt. Bestyrelsen har lovet at haveområdet fremover bliver pløjet efterår og forår.
Rollespilholdet om torsdagen: Ingen status.
Skurvogn på Kejserdal: Er flyttet ved hjælp af foreningen Moto Cross. Der forestår nu reparation og maling.
Sommerlejr i uge 27: Var en stor succes. 4H's hoppeborg blev flittigt brugt.
Nordisk lederkursus om iværksætning: Tobias har deltaget på et godt kursus.
Lodsedler: Der er solgt 13 stk (dækker lige omkostningen til forsendelse :-(
Fundraisinggruppen: 48000 er sikret fra Friluftsrådet til støtte til projektet "frø til bord", den sidste halvdel af det nødvendige beløb forsøges søgt andre fonde.
4Høst nyt: Multikursus/ungeweekend den 24.-26. september er under planlægning. Steen, Trine og Kristine deltager i planlægningen fra Søholm.
Ny staldkontrakt: Er indgået for vores heste med selvpasning.

ad 2. Organisation

Forslag til hvordan at bestyrelsesposter kan gøres mere attraktive: Udlån af bærbare er en mulighed.
Mini medlemsblad , udarbejdes af Anna og Ida. Status kendes ikke :-(

ad 3. Aktiviteter

Mølledag den 15. august : deltagelse aflyst

Grillaften den 17. august: Venneforeningen arrangerer det praktiske, Vi stiller op med underholdning i form af Voltigering og Kaninhop.

Åbenthus den 28. august:
De aktiviteter hvor der melder ansvarlig leder ind, bliver gennemført, resten droppes.

 • Fiskedam, indkøb og pakning af gaver (forslag: Nanna og Ane)
 • Kaninudstilling, der skal hentes bure i Hillerød, dommere, hjælpere
 • Kaninhop, alm
 • Duelhop, højde og lægde
 • Ods på kanin, som ved hesteløb på Oslobåden, beregningsprogram for ods
 • Køb rostet til den sødeste kanin
 • Heste udstilling
 • Ringrindning med diplom, udstyr, dommer, hjælpere (Jette skaffer udstyr)
 • Sponsorhop for heste
 • Tombola med restpræmier fra dyrskue
 • Ovn øvelser
 • Opgaveløb (Trine har opgaver)
 • Male korn og havre (Steen undersøger om valser kan skaffes)
 • Airtrack, hentning, opstilling, rengøring, sammenpakning, aflevering (steen undersøger om den kan lånes)
 • Telte, hentning, opstilling, nedtagning, aflevering (Steen henter og tilbageleverer)
 • Flødebollekast
 • Cafe med; kaffe, the, sodavand, øl, toast, vafler (Venneforeningen)
 • Kagekonkurrence; bedømmes på "udseende og smag", sælges i cafe efterfølgende
 • 10 hø baller (Steen henter)

Flere forslag er meget velkomne :-)

Alle bedes hurtig melde ind på planlægning, at skaffe og afvikle de enkelte aktiviteter, således at vi ved hvad der kan gennemføres på dagen.

Multikursus/ungeweekend den 24.-26. september: det ser ud til at blive et rigtigt godt arrangement. Der skal ske en del annoncering og reklamering. Vi arrangerer fællesbus hvis der er nok tilmeldinger.

Juniorlederkurser 1, 2, 3 i uge 42: kandidater findes og tilmeldes.

Forslag igen om udvidelse af aktiviteterne om mandagen til at aflaste multiholdet om tirsdagen (vi mangler nogle instruktører og hjælpere)

ad 4. Økonomi

Der er behov for gradvis udskiftning af sadler pga af alder og tilstand. Der afsættes en ramme på 1-2.000 kr pr saddel. Alt rideudstyr skal fremover opmærkes, idet en stor del forsvinder sporløst. Der anskaffes skabe med lås til de dyreste ting.
Overvejelse om anskaffelse af en hest mere, der kan imødekomme behov for eks. voltigering for de lidt større medlemmer. Tilbud kan indhentes, men skal endelig godkendes af bestyrelsen.

Nyt dæk til trail nødvendig efter flytning af fliser til køkkenområdet.

Der er behov for nye kaninbure, og en midlertidig renovering.

ad 5. Evt.

Næste møde: 15. september kl 19:00 i haverne

 

Udestående/opgaver:

 • skurvogn på Kejserdal: repareres, males, understøttes
 • kaninstald: renovering af konstruktion og tag
 • efter/forårs pløjning af havestykke
 • km afregning for transport af hoppeborg, Søs
 • internet forbindelse
 • økonomi/kontingentsystem
 • tilmelding til juniorlederkurser
 • ordne stald

 

Referent Steen

 

Opdateret den 17.8.2010