Bestyrelsesmøde den 15.9.2010

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt på Humlebæk Lilleskole.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Steen Holm, Ida christensen, Trine Holm Søgaard og Ole Jørgensen.
Afbud: Ane Rasmussen, Kristian Hougaard,

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Siden sidst
2. Organisation
3. Aktiviteter
4. Økonomi
5. Evt.

ad 1. Siden sidst

Referat fra sidste møde: godkendt.

Status hold/aktiviteter: ingen

ad 2. Organisation

Planlægning af generalforsamling den 29. oktober
Lokaler: Steen checker om Lilleskolen er ledig
Ordstyrer og referent: Steen skriver ud og efterlyser emner
Beretning: Steen skriver oplæg. Trine laver en video med Roskilde oplevelser
Bestyrelse: Steen skriver ud og efterlyser emner.
Alle bestyrelsesmedlemmer giver hurtigst meddelelse om genopstilling eller ej.

ad 3. Aktiviteter

Generalforsamling.
Borddækning, udsmykning og natteløb: Ida deltager. Steen skriver ud om opgaver og tilmelding

Multikursus/ungeweekend den 24.-26. september: Det er nu 30 tilmeldte fra hele region Øst.
Søholm deltager indtil videre med 7 medlemmer og 2 voksne.
Sidste frist er nu mandag den 20. september.
Ida undersøger om hun kan og opfordre aktivt sin omgangskreds til deltagelse.

Have-arbejdsdag den 3. oktober:
Klargøring og oprydning af haverne og området.
Multihold opfordres til at samle deltager.

Kaninstald-arbejdsdag:
Vi mangler kun de sidste trediedel taget, forældrehjælp er nødvendig for at vi kan blive færdig.

Juniorlederkurser 1, 2, 3 i uge 42: 7 deltagere er tilmeldt juniorleder 1+2 og ingen til juniorleder 3

Børnedyrskue i Tisvilde den 18.oktober 2010.
Program ikke udsendt endnu.
Steen laver omtale som kan uddeles på Kaninhophold og Multihold
Ida laver reklame på multihold og opfordre Emma til at være dommer.

Landsmøde den 14. november.
Ida og Trine vil gerne deltage. Et formål kan være at få "nedstemt de nye årsnåle"

Vinterhold, den 12.10+26.10+9.11+23.11
Steen skriver ud og efterlyser instruktører til mulige hold.
"tegne/male" hold: Trine vil gerne lave et
Syhold: Gitte spørges
Computerhold: Philip og Tobias spørges

Ønsker til hold:
Redesign af tøj, marsvinekørekort, kaninkørekort, kreativ dyreværksted.

Julefrokost den 11.12.2010 eftermiddag.
Det skal være en tradition af de hjemvendte fra Juniorlederkurser arrangerer årets julefrokost.

Nye aktiviteter.
Voltigeringsholde i efterårsferien: Trine er arrangør og vender tilbage med dato og program
Kaninhopdag i efterårsferien: Trine er arrangør og vender tilbage med dato og program

ad 4. Økonomi

Revision af regnskab planlagt med revisor.
Regnskab klargøres til underskrift af bestyrelsen til næste møde.

ad 5. Evt.

Næste møde: 13. oktober kl 19:00 på Humlebæk Lilleskole.

 

Udestående/opgaver:

  • skurvogn på Kejserdal: repareres, males, understøttes
  • kaninstald: renovering af konstruktion og tag
  • efter/forårs pløjning af havestykke
  • km afregning for transport af hoppeborg, Søs
  • internet forbindelse
  • økonomi/kontingentsystem

 

Referent Steen

Opdateret den 17.9.2010