Bestyrelsesmøde den 13.10.2010

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt på Humlebæk Lilleskole.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Steen Holm, Ida christensen, Trine Holm Søgaard, Tobias Madsen og Ole Jørgensen.

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Siden sidst
2. Generalforsamling
3. Aktiviteter
4. Evt.

ad 1. Siden sidst

Referat fra sidste møde: godkendt.
Økonomi- og medlemssystem er nu indkøbt og er under indkøring.
Ny hest (Castello) indkøbt. Der planlægges nu og hvordan den skal indgå i 4H-aktiviteterne.

ad 2. Generalforsamling

Selve generalforsamlingen

3 bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke genvalg. Søs, Kristian og Ane.
Der er ikke indkommer forslag. Vi foretager direkte kontakt til udvalgte.
Dirigenthvervet varetages af Ida og Emma i fællesskab.
Referent mangler !
Forslag til skriftlig beretning fremlagt og vedtaget med mindre ændringer.
Trine laver en fotomontage som supplement til beretningen.
Forlag til indhold til "arbejdsplan for kommend år" fremlagt og diskuteret. Steen skriver den endelig plan.
Regnskab forventes klar med revision den 25. oktober.
Regnskab klargøres til underskrift af bestyrelsesmedlemmerne lige før generalforsamlingen.
Nanna vil gerne være revisor igen.

Praktiske forhold

Vi mødes alle kl 16:00 og starter op på madlavning, bordpyntning, udsmykning og forbereder natteløb.
Madlavning - konceptet hedder 4H-børn og -unge laver maden, men med hjælp af voksne.
Ane har meldt sig. der mangler et par voksne !
Steen sørger for indkøb.
Prisen for mad bliver 20 for børn og 30 for voksne.
Bordpyntning og udsmykning:
Natteløb: Trine indkøber nogle uhyggelige effekter
Jette har en del Halloween ting, der mangler kun papirsduge !
Vi opslår en kagekonkurrence, med præmie til vinderen. Afgørelse ved afstemning.
Trine sørger for beskæftigelse og boldleje i forbindelse med holdudsendelse til natteløb.
Vi spørger Anni om hun kan skaffe Bankoplader mm.
Trine sørger for indkøb af præmier og sidegevinster.

Alle der kan, møder kl 16:00 så vi kan nå at være færdig til kl 18:00
Tilmelding ønskes til formand@soholm4h.dk om:

 • hvornår man kommer og hjælper
 • hvormange der deltager i arrangementet
 • ad 3. Aktiviteter

  Multikursus/ungeweekend den 24.-26. september:
  Gennemført med et 5 deltagere fra Søholm.
  Et godt arrangement. Synd at ikke flere deltog fra Søholm når vi havde lagt så stort arbejde i planlægningen.

  Have-arbejdsdag den 3. oktober:
  Der deltog kune 2 famillier. så der mangler stadig mange ting før vi er klar til en sæsson.
  Der opslås en ny dato, lørdag den 6. november kl 10:00-14:00. Gitte vil annoncere denne.

  Program for efterårsferien

  Børnedyrskue i Tisvilde den 18.oktober 2010.
  Program er nu udsendt til alle og slået op på hjemmesiden.

  Kanninhop og Voltigering den 21.okjtober 2010.
  Program er nu udsendt til alle og slået op på hjemmesiden.
  OBS! der er pokaler og præmier til kaninhop delen.

  Landsmøde den 14. november.
  Ida og Tobias vil gerne deltage. Et formål kan være at få "nedstemt de nye årsnåle"
  Vi får togbilet betalt. Opfordring til at mange deltager.

  Vinterhold, den 12.10+26.10+9.11+23.11
  Igangsat med: Krea-hold, computerhold, tegne/male-hold med mad til alle. omkring 30 deltagende :-)
  Gøglerhold starter næste gang.
  Nyt Tegnehold oprettes på grund af stor søgning. Julie Winkel Missel er instruktør.

  Julefrokost den 11.12.2010 eftermiddag.
  Det skal være en tradition af de hjemvendte fra Juniorlederkurser arrangerer årets julefrokost.
  Juniorlederne påbegynder planlægning på turen til Juniorlederkursus.

  ad 5. Evt.

  Næste møde ikke fastlagt. Foretages af den nye bestyrelse.

   

  Udestående/opgaver:

  • skurvogn på Kejserdal: repareres, males, understøttes
  • kaninstald: vægbekældning mangler
  • efter/forårs pløjning af havestykke
  • internet forbindelse
  • økonomi/kontingentsystem

   

  Referent Steen

  Opdateret den 17.10.2010