Bestyrelsesmøde den 11.1.2011

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt på Humlebæk Lilleskole.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Alberte, Emma, Joan, Karen, Ole, Sten, Stefan, Tobias, Trine og Ida

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

Dagsorden
1. Siden sidst
2. Organisation
3. Aktiviteter
4. Økonomi
5. Eventuelt

Siden sidst
Rettelse til referat fra sidst: Det et ikke bestyrelsen, der skal etablere aktiviteterne, men vi skal sikre, at de bliver sat i værk.

Organisationen
Kendetegnende: Giv og tag! - Giv en idé ud og tag en arbejdsopgave med.
Ansvarsområder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer blev drøftet og fordelingen er:
Karen: Intern kommunikation
Steen: Samarbejde med 4H-regionen, hjemmesideadministrator
Tobias: Samarbejde med landsorganisationen, Facebookgruppeadministrator
Joan: Åbent hus arrangement
Alberte, Emma, Ida: Skaffe hjælpere/instruktører
Stefan: Pladsmand
Trine: Dyr, dyrskue

Aktiviteter
Julefrokosten blev desværre ikke afholdt.
Evaluering: Invitation sendes ud 1 måned før. Alle gør det som er aftalt.
Vinterhold: Trine står for et hold, hvad emnet bliver afhænger af kunderne. Jannik laver mad men behøver hjælp. Philip står for computerholdet d. 25.1. Stefan arrangerer sørøverleg, dog ikke d. 25.1. Joan og Gitte står for kreaholdet.
Forslag til sommerhold: Kaniner, heste, evt. kørekortshold. Præsentation til dyrskue indgår i "pensum" for kaninholdet. Multihold. Ridehold. Stefan kommer med oplæg til en drengetur (til næste møde?).
Vi har lyst til at lave ridemærkehold med er begrænset af, at kun uddannede trænere i Rideforbundets regi må stå for denne undervisning,
Det foreslås, at vi skriver ud og efterlyser nogen, der vil stå for et hold .

Økonomi
Klubben refunderer 150 kr pr deltager i Skovlyarrangementet, når deltagelse har fundet sted.
Nordea har givet tilsagn om 10.000 kr til Frø til Bord-projektet. Alberte, Emma og Ida stiller gerne op til en officiel overrækkelse af pengene. Steen finder ud af hvornår arrangementet kan finde sted. Karen skriver til de lokale medier og beder om pressedækning.
Et forslag om fremover at opkræve et indmeldelsesgebyr på 55 kr sammen med det første kontingent, blev vedtaget.

Eventuelt
Klubben er blevet tilbudt to kælne geder. Inden vi finder ud af, om vi er interesserede, må vi vide, om gederne er registrerede.
Er moskusænder interessante/relevante for klubben? Trine undersøger til næste møde vilkår for at have sådanne dyr.
Vi skal bruge en sadel til en stor hest. Trine har en mulighed.
Tekst til Facebook-siden efterlyses. Den skal have voksne intetanende som målgruppe. Det foreslås at tage udgangspunkt i venneforeningens glimrende folder.

Således opfattet af Karen

 

 


Opdateret den 8.2.2011