Bestyrelsesmøde den 9.2.2011

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt på Humlebæk Lilleskole.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Joan, Ole, Steen, Tobias og Trine

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

Dagsorden
1. Siden sidst
2. Organisation
3. Aktiviteter
4. Økonomi
5. Eventuelt

Siden sidst
Referat fra sidste møde godkendt.
Donation fra Nordea overrækkes først i april i haverne når der er aktivitet.
Zeba er nu sat til salg på hestenettet.
Emma deltager på Landsdelskurset på Bornholm til marts.
Skrivelse fra Kommunen om integrationsprojekter omtalt.
Mulighed for samarbejde med Græsted 4H om deltagelse i dyrskue til Pinse omtalt.
Ole og Steen tager på økonomisystem kursus.
Tobias kommer lige fra 4H landsmøde, med info om DUF kurser.

Organisationen

"Giv og tag"

  Medbring en ny ide Tag en opgave med hjem
Tobias   Retter præsentationstekst på facebook
Steen   Indkalder til Instruktørmøde
Steen   Skriver referat
     
     

Aktiviteter
Vinterhold blev aflyst, der var kun 6 tilmeldte.

Der indkaldel til instruktør møde tirsdag den 22. februar
Her planlægges hvilke hold der skal startes op i foråret, hvem der er instruktør og juniorhjælpere.
Mødet afholdes kl 19:00 på Humlebæk Lilleskole.

Hold der på nuværende tidspunkt er planlagt:
* Dyrehold; passe, pleje heste&kaniner, Kanin'kørekort, forberede dyrskuer
* Rideundervisning; eneundervisning, evt fællestimer med skovtur, leg og voltigering
Ønsker til hold: (ikke planlagt)
* rollespil
* multihold
* drengehold (BMS bane)

Økonomi
Det fremlagte forslag til budget diskuteres næste gang

Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er den 7. marts

 

Referent Steen


Opdateret den 10.2.2011