Bestyrelsesmøde den 7.3.2011

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt på Humlebæk Lilleskole.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Steen, Joan, Alberte, Stefan, Trine, Karen
Fraværende: Tobias, Emma, Ida, Ole

Referatet fra sidst blev godkendt.

Siden sidst:
Zeba er blevet solgt.
Den afholdte planlægningsmøde mundede ud i følgende hold:
Krea i "campingvognen"
Kanin
Heste

Vi efterlyser instruktører til:
Byg & hyg

Vores Facebookside kører, og der er 7 personer der "like" siden. Vi skal anbefale den til alle omkring os, så gruppen kan vokse sig stor. Vi vil sende "al" info ud både via mail og Facebook. Steen orienterer Tobias om, hvordan oplysninger fra hjemmesiden automatisk kan kopieres til Facebook.

Aktiviteter:
Vi diskuterede hvem klubben egentlig henvender sig til, køn/alder og om hvilke aktiviteter vi kan tilbyde, især nogle, der ikke kører ugentligt, da det for mange unge vil være bedre med færre men større aktiviteter. Endvidere bør vi lave aktiviteterne aldersopdelt, da vi oplever, at de ældre mister lysten, hvis de udgør et mindretal blandt en masse "småbørn". For de mindste er aktiviteterne typisk interne, mens de er eksterne, endog internationale for de ældre. Det er vores ønske at fastholde medlemmerne over en længere årrække, end tilfældet er nu.
Trine vil til næste møde udarbejde forslag til en sommerlejr.

Økonomi:
Steen gav uddybende redegørelse om underskudets sammensætning og årsag.
Budgetforslag blev fremlagt og godkendt. Budget skal sikre overskud i dette år.

Hovedlinier i budget:
Øget forbrug i 2010 som vil ikke forekomme i 2011, er eks, køb af medaljer, årsnåle, heste
Fremover fuld egenbetaling ved evt privat hestetransport til dyrskuer
Dyre omkostninger indregnes fremover i større omfang i holdbetalinger

Økonomi skalfremover være første punkt på dagsordenen, og vi ønsker økonomi som et fast punkt på dagsordenen.

Næste møde:
Dagsordenpunkt : Moskusænder
Tænkeopgave for alle til næste møde: Hvilke aldersafstemte aktiviteter kan og vil vi sætte i værk?
Karen står for forplejningen.
HUSK AT NÆSTE BESTYRELSESMØDE ER UDSAT 1 DAG, DVS. TIL ONSDAG D. 13. APRIL KL. 18.30.

Således opfattet af Karen


Opdateret den 28.3.2011