Bestyrelsesmøde den 13.4.2011

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt på Humlebæk Lilleskole.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Steen, Stefan, Joan, Karen, Trine, Tobias, Emma, Alberte og Ole
Fraværende: Ida

Referatet fra sidst blev godkendt.

Økonomi:
Steen overtager styring af medlemmerne i vores nye system Foreningspakken, og det blev besluttet, at Foreningspakkens system udelukkende anvendes til styring af medlemsregnskab, og det øvrige regnskab i vores gamle system/regneark. Regnskab pr. 120411 gennemgået og diskuteret. Der er modtaget kr. 20000 til projekt ”fra frø til bord” og er ”øremærket” kun til dette formål.
Pengene overføres til balancen, så man hele tiden kan følge med i selve driften, og således give bedre overblik over vores økonomiske status.

Aktiviteter:
Kanin- og hestehold er åbne for tilmelding. Haverne skal klargøres, og der blev fundet 2 datoer: 17. og 20. april, hvor mange forhåbentlig møder op og hjælper til. Der er bla. et stort hul på arealet efter grundvandsundersøgelse.
Hegnet omkring haverne trænger til et grundigt eftersyn og kaninburene skal renses. Der blev ligeledes diskuteret hvordan vi sikrer fremtidig rensning og pleje, samt regulering af vores bestand af kaniner.
Nye aktivitetsforslag:
Udarbejdelse af ide-katalog.
Aldersopdelte aktiviteter og mere fokus på kontinuitet, så vi evt. kan fastholde medlemmer også i en senere alder.
Bedre tilbud til drenge – Stefan vil prøve at skaffe en instruktør til f.eks. skaterhold.
Evt. deltagelse i Baltic Cup for piger.
Godnat til dyrene i ZOO og besøg hos de Kgl. Stalde.
Kommende 4H arrangementer:
Sommerlejr i haverne (Trine) fra onsdag den 290611 til søndag 030711.
Nordisk Lejr – deadline for tilmelding i uge 31.

Næste møde:
Ikke endeligt vedtaget – men i skrivende stund fastsat til torsdag den 5. maj kl. 1830. Joan sørger for forplejning.

Referent: Ole

 

Opdateret den 29.4.2011