Bestyrelsesmøde den 9.6.2011

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt i Søholm haverne.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Steen, Ole, Tobias, Trine, Emma, Alberte og Joan, Ida
Fraværende: Karen, Stefan

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat.
1. Siden sidste
2. Økonomi, budgetopfølgning
3. Samarbejde
4. Prioritering af opgaver
5. Status ansvarsområder
6. Evt.

Beslutninger og diskussioner gennem mødet

Ad 1. Siden sidst
Referatet fra sidst blev godkendt.
Nordea Fond kommer og uddeler en donation til projektet fra frø til bord med 10.000 kr. d. 21 juni. Emma, Ida og Alberte tager imod i nyvaskede 4H trøjer. Karen prøver at få en journalist til stedet.

Ad 2. Økonomiafrapportering
Ny afrapportering i Excel ark er vel taget imod. God oversigt over økonomi. Vi ansøger venneforeningen at dække udgifter til vinterens staldhjælp på 5.400 kr.

Ad 3. Samarbejde
Hvordan gør vi det mere attraktivt at være i bestyrelsen? Nogle mente T-shirt/trøjer til alle, og alle synes om at lave arbejdsgrupper på de enkelte opgaver for at igangsætte/lave mere. I øjeblikket har vi lav kontingent og uddannelse som muligheder.

Ad 4. Kommende opgaver
Grillfest: 21 juni kl. 18-20.
Ttag selv grillkød med, venneforeningen står for salat og brød. Tilmelding på hjemmesiden. Lav din egen candyfloss [Emma og Alberte]. Sponsor spring [Joan]. Kaninhopkonkurrence [Jette], tombola til nordisk lejr [Steen]. flødebollekonkurrence [Ida, Emma, Alberte], kagekonkurrence (Venneforeningen)

Sommerlejr. onsdag 29 juni til 3 juli.
Mangler at bestille brænde [Steen], flere deltagere, Emma skriver til juniorledere, Ida kontakter regionens ungdomsgruppe, tjek på mad, opslag til andre klubber (4H-øst) [Tobias]. Søger opbakning til afholdelse af aktiviteter (bål, træk med heste, madudlevering, serviceydelser), opdatere 1ste-hjælpskasse [Ole], kaninnummerering [Trine, Steen], Programbeskrivelse og huskeliste skrives af Trine [Steen udsender].

Hold efter sommerferien.
Kaninhold tirsdag fortsætter (start kl 16.30) hvis hjælpere er på, onsdagsholdet skal også gerne køre videre [Ida er klar, Emma skal erstattes]. Filmaften, forslag til dato og program [Trine og Tobias]

Åbenhusdag.
Geocaching, kaninhopning, ponytrækning, plancher, rollespil, kaninudstilling (dyrlæge kontrol ved kaniner udefra), kl. 11-16. Deadline 1 august. Joan er tovholder, arbejdsgruppe [Joan, Karen, Trine] møde indenfor de næste 14 dage.

Heste.
Alberte vil gerne have at vi gør mere reklame for hesteholdaktiviteter. Ridehold fredag, lørdag, søndag, men der bør også være tirsdagshold.

Ad 5.
Oprydning, søndag. d. 19 juni, kl. 11-13. Annonceres på hold, hjemmeside og mail.

Ad 6.
Næste møde, onsdag den 10. august i Søholm haverne.

 

Referent Joan


Opdateret den 5.8.2011