Bestyrelsesmøde den 10.8.2011

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt i Søholm haverne.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Steen, Ole, Tobias, Trine, Emma, Alberte og Joan, Ida, Karen, Stefan
Fraværende: ingen

Dagsorden:

1. Siden sidste
2. Økonomi
3. Heste
4. Samarbejde
5. Opgaver

Beslutninger og diskussioner gennem mødet

Ad 1. Siden sidst
Referatet fra sidst blev godkendt.
Vi har fået en kæmpe check fra Nordeafonden på 10.000 kr. Venneforeningen samt 4H Frederiksborg amt har også givet 10.000, hvilket vil sige at målet på 110.000 kr nu er nået.
Der er nu nedlagt vand, el og data i Søholm! Tak til Steen for en kæmpe indsats.
Vi har haft 6 deltagere på Nordisk Lejr i Viborg og 2 på Nordisk Ungdomsuge i Sverige.
Fra vores egen sommerlejr er der mange positive tilbagemeldinger.

Ad 2. Økonomi
Regnskabet er on track i forhold til budgettet.
Skoleordning med Humlebæk Lilleskole endnu ikke forhandlet på plads.

Ad 3. Heste
Vi har set på et alternativt hestested, hvor der er optimale forhold for såvel fir- som tobenede, bl.a. er der mulighed for pasningshjælp. For at økonomien skal hænge sammen skal der udbydes parter. Vi udbyder disse pr. 1.10. Hvis det viser sig svært at skaffe disse, så skal vi, hvis der oparbejdes et underskud på 30.000 kr, skaffe os af med 2 af hestene.

Ad 4. Samarbejde
Alternativer til de foreslåede hættetrøjer efterlyses.

Ad 5. Opgaver
Åbent hus d. 27. august, fortrinsvis for medlemmer og bekendte. Programmet byder på kaninhop, ponytrækninng, bål, krea, GPS-skattejagt, vafler, flødebollekast og candyfloss.
Dagen efter, altså d. 28. er der mølledag. Aktivitetsholdere efterlyses.

Diverse:
Stefan indkalder til oprydning.
Næste møde: Mandag d. 5. september 18:30 i Søholm haverne.

 

Referent Karen


Opdateret den 8.9.2011