Bestyrelsesmøde den 16.11.2011

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt hos Karen.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Anne, Trine, Tobias, Karen, Ole, Steen og Joan
Afbud: Stefan
Fraværende: Ida

Dagsorden:

1. Ny bestyrelse
2. Konstituering
3. Bestyrelsesmøder
4. Erfaringer
5. Kommende år
6. Næste møde

Beslutninger og diskussioner gennem mødet

Ad 1. Ny bestyrelse

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer (Anne)
Orientering til alle om hvad bestyrelsens opgaver er.

Ad 2. Konstituering

Konstituering af ny bestyrelse.
Under ivrige klapsalver blev Steen Holm genvalgt til formand og Ole Jørgensen som kasser(er) i endnu en periode.

Ad 3. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøders indhold og form
For at effektivisere møderne og få flere aktiviteter søsat, så er følgende praksis vedtaget:
Regnskabet sendes ud senest 3 dage før næste bestyrelsesmøde
Afrapportering vedrørende igangværende aktiviteter sendes ud senest 3 dage før næste bestyrelsesmøde
Ved diskussion af nye ideer giver bestyrelsesmedlemmer input i kronologisk orden efter alder, dvs. yngste medlem taler først

Ad 4. Erfaringer

Læringspunkter fra sidste bestyrelsesår
Stadig vigtigt at blive bedre til at få inddraget forældre til at deltage i praktiske opgaver, såsom rengøring af kaninbure, pasning af kaniner, oprydning og pleje af arealer.
Formidling af aktiviteter fra andre 4H klubber og landsforeningen skal være mere tydelig.

Ad 5. Kommende år

Opgaver/aktiviteter i det kommende år
Den vigtigste opgave for bestyrelsen er at finde instruktører, så der kan køre flere aktiviteter. Steen forslog at inddrage unge under uddannelse, idet de kan få godtskrevet 20 timers frivilligt arbejde under deres uddannelsesforløb. Karen vil undersøge hvorledes man skaffer sådanne instruktører.
Joan har undersøgt muligheden for at igangsætte 4H's madskoler. Aktiviteten 4H madskole kan kun udføres som et ugekursus såfremt man vil benytte 4H's færdige program, men vi er velkomne til at lave aftenkurser/weekendkurser under et andet navn.
Steen medbragte den gode idé at få etableret et samarbejde med den lokale landbrugsorganisation i region Nordsjælland/Fredensborg kommune.

Ad 6. Næste møde

Punkter til næste møde
Aftale årsplan, hvilke aktiviteter vil vi gerne have
Plan for hvorledes instruktører skaffes
Identificere de aktiviteter, som udbydes af regionen/andre klubber, som vi gerne vil deltage i.

Næste møde afholdes hos Joan d. 7. december kl. 19.30, Åtoften 115, 2990 Nivå. Husk at fremsende regnskab og status på de opgaver I har påtaget jer senest 5. december.

 

Referent Joan


Opdateret den 5.12.2011