Bestyrelsesmøde den 9.1.2012

Møde afholdt på Humlebæk skole (skolekøkkenet)
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Tobias, Trine, Anne, Joan, Steen
Afbud: Karen, Ole, Stefan

Dagsorden

1. siden sidst
2. organisation, samarbejdesform
3. årsplan 2012, udsendes
4. ansvar for de enkelte aktiviteter
5. konkret planlægning af indhold, instruktør
6. evt

Beslutninger og diskussioner gennem mødet

ad 1.
De 2 manglende underskrifter på referat fra sidste sidste møde.
Referat fra sidste møde godkendt
Orientering om forslag til vedtægtsændring (ønsket af landskontoret) Bestyrelsen er ansvarlig for håndtering af børneattester. Vedtægtsændringer fremlægges på ekstraordinære generalforsamling den 7.februar 2012.

ad 2.
Introduktion til det arbejdsværktøj - Søholms 4H Intranet
Gennemgang med dialog om hvilke moduler som kunne frakobles og hvordan vi brugte systemet. (afprøvet på stedet)
Referat skrives fremover på mødet i en blogs.

ad 3.
Følgende aktiviteter blev fastlagt med tid og medldes nu ud i vores offentlige årsplan:
* Vinterhold, 21.2, 6.3, 20.3
* Hestelejr, 13.-15.2
* 4H dagen, 21.4
* Intro til geocaching, 28.4, 20.5
* Multihold (spirerne) +8, tirsdage 24.4 - 26.6
* Multihold (rødderne) +12, onsdage 25.4 -27.6
* ZOO rundvisning efter lukketid, 1.6
* Grillaften, 12.6
* Sommersjov/sommerlejr 25.-29.6
* Åbenthus, 25.8

Følgende aktiviteter arbejdes videre med, for evt. tilføjelse i offentlig årsplan:
* rollespil
* Hyttetur +12 i efteråret
* Besøg i kongelige stalde
* Nye kaninburer
* Bage/mad-hold
* Multiparkhold, skate og løbehjul

ad 4.
Den enkelte aktiviteter oprettes i "Forums"
Hvor vi arbejde videre med indhold og form.
De enkelte aktiviteter skal have en "Ejer" som er tovholder for at aktiviteten bliver sat i søen.
"Ejeren" er ikke nødvendigvis den der er instruktør. Alle melder ind med ejerskab på aktiviteterne, så alle projekter har en ejer.

ad 5.
Den næste store opgave bliver at finde flere instruktører og hjælpere.
Jeg har lagt nogle links som inspiration til dette emne.
Til næste møde er vi klar til at fastlægge nogle konkrete aktiviteter på dette område.

ad 6.
Næste møde er 7.2 kl 18:30 på Humlebæk skole, skolekøkkenet
Kl 19:30 afholdes den ekstraordinære generalforsamling


referent Steen

Opdateret den 29.1.2012