Bestyrelsesmøde den 7.2.2012

Møde afholdt på Humlebæk skole (skolekøkkenet)
Fremmødte: Trine, Anne, Joan, Steen, Karen, Ole, Stefan
Afbud: Ida, Tobias

Dagsorden

1. siden sidst
2. aktiviteter
3. evt

Beslutninger og diskussioner gennem mødet

ad 1.
Diskussion om brugen af det nye intranet. Vi fortsætter med at anvende det og får nogle erfaringer.
Møde afbrudt kortvarigt for, at gennemføre generalforsamling.
Referat fra sidste møde godkendt

ad 2.
En klub (4-5 klasse unge) har henvendt sig for at lave en samarbejdsaftale. Der er interesse for dyrehold og evt. deltagelse på Roskilde Dyrskue. Steen tager den indleden dialog for at finde ud af hvordan det kan køre.

Gennemgang af vores offentlige årsplan:
(alle beskrivelser og planlægning foretages på vores intranet)
Vinterhold, 21.2, 6.3, 20.3
- deserthold også for dyr, 21.2 og 6.3 oprettes, Trine og Anne beskriver indhold og budget.
- cremehold, den 20.3 oprettes, Joan og Karen beskriver indhold og budget.
- computerhold 3 gange oprettes hvis der kan skaffes deltagere nok. Steen spørger tidligere deltagere.
Hestelejr, 13.-15.2
- bliver lavet om til hestedage og oprettes. Trine beskriver indhold og budget
4H dagen, 21.4
- er aflyst, steen aflyser de bestilte materialer
Intro til geocaching, 28.4, 20.5
- oprettes, Karen indskriver kontaktindformationer, pris 25 kr pr dag.
- Steen bestiller geochacher fra 4Høst
Multihold (spirerne) +8, tirsdage 24.4 - 26.6 kl 17-19
- Instruktør mangler, Juniorleder Anne vil gerne, Alberte melder tilbage.Voksne hjælpere findes blandt de tilmeldte børn forældre.
Multihold (rødderne) +12, onsdage 25.4 -27.6 kl 17-19
- Instruktør, Joan vil gerne. Juniorledere spørges.Voksne hjælpere findes blandt de tilmeldte børn forældre.
- Joan skriver ønskedet indhold og budget ind.
ZOO rundvisning efter lukketid, 1.6
- Der mangler endelig tilbagemelding om priser og muligheder, Karen rykker
- Så snart muligt slås arrangement op.
BMS/skater-hold
- Stefan beskriver muligt indhold

Brainstorm om instruktør hvervning.
Instruktør vil aldrig blive alene på et hold, der vil altid være andre, juniorleder og voksenhjælpere. Vi sikre instruktør coaching om hvordan vi gør i 4H og de mere praktiske forhold.
Metoder:
- moderat fysisk pres :-)
- frivillig/job portaler
- frivillighedsbevis (portal) hvis 20 timer frivillig arbejde fra en ungdomsuddannelse.
- landbrugsskoler, dyreassistenter
- dyreforeninger (kaninavlere ol)
- annonce
- opslag
Joan laver en tekst som vi kan bruge generelt på ovenstående.

ad 3.
Næste møde er 7.3 kl 18:30 på Humlebæk skole, skolekøkkenet


referent Steen


Opdateret den 21.2.2012