Bestyrelsesmøde den 12.4.2012

Møde afholdt hos Trine
Fremmødet: Trine, Tobias, Steen, Anne og Jette
Afbud: Ole, Stefan, Karen og Joan

Mikkel havde lavet lækker aftensmad, tak for det :-)

Dagsorden
1. Siden sidst, godkendelse af referat
2. Organisationsændring
- endelig fastlægning af struktur og gruppeopdeling
3. Arbejdsdag lørdag den 14. april kl 11:00
- opgaver beskrives og uddelegeres

ad.1.
Referat fra sidste møde godkendt.

ad.2.
På grund af det lille antal fremmødte bestyrelsesmedlemmer, blev punktet flyttet til næste bestyrelsesmøde.
Anne udfyldte interesseskema.

Årets samlede aktivitetsudbud blev diskuteret og fastlagt.
Tobias, opdaterer facebook.
Steen, opdaterer hjemmesiden og udsender mail til alle medlemmer
Anne laver forslag til en artikel og en plakat.
Trine og Jette, laver en folder

ad.3.
Arbejdsopgaver til arbejdsdagen blev beskrevet.
Trine fordeler opgaverne på dagen.
Steen opdaterer hjemmesiden og udsender mail til alle medlemmer.


Næste møde er den 7.maj kl 18:30, vi satser på at det afholdes i rytterstuen på Toftegården.

Referent Steen

 

Opdateret den 25.4.2012