Bestyrelsesmøde den 28.8.2018

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Ole, Nicoline, Trine, Jette, Lene og Steen

Dagsorden
1. Planlægning af aktiviteter til fredensborg slotsmarked
2. Påbegynd planlægning af børnedyrskue
3. Deltagelse i internationale ungeaktiviteter
4. Arbejdsopgaver/arbejdsgrupper
5. evt

ad. 1. Planlægning af aktiviteter til fredensborg slotsmarked
Slotsmarked den 8.9.2018. Vi har givet tilsagn om deltagelse.
Vi deltager med kæle og klappe dyr (høns, marsvin og kaniner) og der arrangeres kaninhop som demo for vores egne medlemmer.
Venneforeningen bakker op med vaffel og kaffe/the bod.
Tøseholdet vil arrangere en tombola for indsamling af penge til en kanintur her i efteråret.

ad.2. Påbegynd planlægning af børnedyrskue
Dagen ligger fast til den 29.9.2018 og afholdes som en kombineret Høst og børnedyrskue.
Dyrepasserholdene mandag og torsdag er begyndt at forberede dagen.
Alle forældre informares ekstra om dagen gennem facebook, mail og hjemmesiden.
Der vil også blive delt sedler ud på holdene.
Det forventes at hjælpere, juiniorguides, juniorledere deltager aktivt i afviklingen af arrangementer ved forskellige opgaver som ansvarlige for aktiviteter, dommere og lignende.

ad. 3. Deltagelse i internationale ungeaktiviteter
Gennemgang af de 2 internationale projekter som Søholm 4H er koordinator på.
Hvornår, hvordan og hvem kan deltage.

ad. 4. Arbejdsopgaver/arbejdsgrupper
Opgaver fordelt.

ad. 5. evt
Næste møde den 18.9. 2018 kl 19:00.

 

 

ref. Steen

Opdateret den 30.8.2018